Hoppa till huvudinnehåll

Cykelväg planeras mellan Karis och Pojo

cyklist
Snart kan det bli lättare att som cyklist ta sig från Karis till Pojo. cyklist Bild: YLE/ Sandra Snellman cyklist

Det kan snart vara möjligt att cykla på en gång- och cykelväg från Karis till både Skuru och Pojo centrum. Rutten skulle till stor del gå längs den gamla banvallen mellan Billnäs och Skuru.

Planen är att rutten förverkligas i två etapper.

Gång- och cykelvägen skulle börja vid Karis idrottscenter och fortsätta genom Billnäs bruk till Påminne. Den skulle främst följa den gamla banvallen.

För att det här ska vara möjligt måste ett nytt brodäck byggas på järnvägsbron över Svartån. Broreparationen uppskattas kosta runt 50 000 euro.

Raseborgs samhällstekniska nämnd har godkänt tekniska centralens förslag att den här etappen tas med i de kommande årens investeringsprogram. Förverkligandet kräver också markägarnas lov.

Samarbete med NTM-centralen

Från Påminne skulle rutten sedan fortsätta till Tallbacka längs med landsväg 111. Planen är att det här avsnittet förverkligas som ett samprojekt med Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM), som redan tidigare har gjort en behovsutredning för det här området.

Raseborgs stad ska nu aktivt jobba för att projektet blir av, så att det skapas en enhetlig gång- och cykelväg från Karis till Pojo och vidare till Fiskars.

Från Påminne till Skuru

Den andra etappen går längs med den befintliga banvallen från Påminne via Skuru stationsområde vidare till Gamla Åbovägen. Den här biten förverkligas i ett senare skede.

Avsnittet mellan Karis-Pojo reningsverk och Walter Bergmans väg är extra krävande med naturskydd, tunnelavsnitt och mjuka terrängförhållanden.

Det är fullmäktigeledamoten Oskari Sundström (De gröna) som har tagit inititativ till motionen att utreda om det är möjligt att utnyttja den gamla banvallen som en gång- och cykelväg.