Hoppa till huvudinnehåll

Mer pengar till vägreparationer

Bild: YLE/ Lone Widestam gropig asfalt

Finlands vägnät behöver akuta åtgärder för att inte förfalla ännu mer. Därför satsar den nya regeringen 600 miljoner euro på investeringar i infrastruktur. Välkomna pengar, säger man i Österbotten.

Det totala investeringsbehovet i hela landet bedöms ändå vara 2,4 miljarder.

Vallgrundvägen är ett enda lapptäcke.
Exempel på hur det ser ut på Vallgrundvägen. Vallgrundvägen är ett enda lapptäcke. Bild: Yle/Kati Enkvist lappad väg

- Det här kommer inte att räcka ända fram men det är en större satsning än man gjort på flera år, säger trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C).
Vägdirektör Anders Östergård på NTM-centralen.
Anders Östergård Vägdirektör Anders Östergård på NTM-centralen. Bild: YLE/Sonja Rundt ely-centralen

Nu måste man komma fram till vilka vägar och järnvägar som ska prioriteras. Berner säger att hon tror att lobbningen från regionerna blir hård.

Anders Östergård är direktör på NTM-centralen i Södra Österbotten. Han säger att det här är en bra början men påpekar samtidigt att järnvägarna också tar sin beskärda del.

Har ni börjat lobba för vägarna i Österbotten?

- Vi räknar med att inte behöva lobba. Vi räknar med att vi får vår andel som vi också får när det gäller normala basväghållningspengar, säger Östergård.

Du är inte rädd för att största delen av pengarna blir kvar i huvudstadsregionen?

- Nej, för det handlar om att reparera befintligt vägnät och det befintliga vägnätet finns nog också utanför huvudstadsregionen.

Pengarna är alltså enbart riktade till att reparera. Pengar för nya vägbyggen kommer tidigast 2018. Undantag kan göras om något projekt är ytterst väl motiverat och man lyckas få finansiering på något annat sätt.

Vilka vägar ska prioriteras i Österbotten?

Enligt Östergård har flera tresiffriga regionalvägar som ställvis börjat förlora sin bärförmåga. Det räcker inte längre med ny beläggning, man måste gå djupare och förstärka vägarna.

Det är där man ska börja, med de tresiffriga, och sen ser man hur långt pengarna räcker.

Vallgrundvägen på Replot är ett typexempel på en väg där man måste förbättra själva grunden.

- Det är just den typen av vägar vi hoppas kunna åtgärda med grundliga förbättringar så att de faktiskt håller, säger Östergård.

Han räknar med att man ska kunna inleda reparationerna nästa sommar.

Hur är det då med riksväg åtta?

- Sett till konstruktionen är den inte i så dåligt skick. Vi förnyar beläggningen på långa sträckor den här sommaren.

Riksåttan har andra slags brister, som till exempel brist på omkörningsfiler. Men det omfattas inte av de 600 miljonerna.

- Sen får vi se om regeringen vill satsa på nya vägbyggen och till exempel omkörningsfiler, säger Östergård.