Hoppa till huvudinnehåll

Inget beslut om cook and chill i Jakobstad

Arkivbild Bild: Yle/Janne Isaksson kastruller

Tekniska nämnden i Jakobstad diskuterade skolmatens framtid på tisdag kväll men fattade inget beslut i frågan.

Tekniska direktören Rune Hagström informerade nämnden om läget.

- Det är inte fastslaget ännu hur det blir med cook and chill, säger ordförande Johan Karjaluoto (Sfp).

Cook and chill-konceptet innebär att maten tillreds i ett kök för att sedan snabbt kylas ner. Därefter transporteras maten till den skola där den ska ätas och värms upp där.

Men det är i den riktningen det går, mot något som liknar cook and chill, även om inget beslut ännu fattats.

- Det går mot det att man använder tillredningsköken mer än hittills, säger Karjaluoto.

Pengar till asfaltering

Tekniska nämnden godkände också tjänstemännens förslag på vilka av stadens vägar som skulle få extra medel för asfaltering.

Totalt 200 000 euro fördelas på Gammelklockarsvägen, Vägmästarvägen, Företagarvägen, Bockholmsvägen, Tjurgränden, Kogränden och Kalvgränd.

Sundström Ab står för asfalteringen.

Vägarna i Jakobstad beviljades för bara någon vecka sen ett tilläggsanslag på 140 000 euro för att fixa slitage, hål i asfalten, skyddsvägar och linjemålningar.

Nämnden tog inte upp rättelseyrkande

En privatperson hade lämnat in ett rättelseyrkande mot valet av entreprenör för renoveringen av Rådhusets grund. Sektionen för interna stödtjänster valde det billigaste alternativet som var Mäenpää Byggnads Ab.

Priset blev strax över 1,2 miljoner.

I sitt yrkande hänvisar personen till offertförfrågans bilagor och menar bland annat att det i Mäenpääs offert inte finns nämnt något om den erfarenhet av grundkonstruktioner som krävs av den som väljs till entreprenör.

Nämnden tog överhuvudtaget inte upp ärendet.

- En privatperson som inte har gett offert har inte möjlighet till rättelseyrkan i det här fallet, säger Karjaluoto.