Hoppa till huvudinnehåll

Järnvägens vänner är vänster

Västnyland, Maarit Feldt-Ranta
Karisbon Maarit Feldt-Ranta gillar järnvägar Västnyland, Maarit Feldt-Ranta Bild: Yle/Maarit Feldt-Ranta feldt-ranta

Flera fackliga organisationer fortsätter stöda vänsterpartierna i val. Mest frikostiga är Spårproffsens JHL. Av allt att döma finns järnvägens största vänner i SDP och VF.

För Vänsterförbundets Li Andersson utgjorde ett stöd på 4 000 euro från Spårproffsens JHL ett välkommet bidrag. Det var det största enskilda bidraget till hennes kampanjbudget på 17 000 euro.

- Jag antar att man vill stöda kandidater och partier som har profilerat sig i frågor som är viktiga för dem. Det handlar om arbetsmarknadsfrågor och kvaliteten på arbetslivet.

Li Andersson uppfattade inget konstigt i att en så specifik organisation stödde henne så pass generöst. Hon säger sig inte minnas att någon från Spårproffsen skulle ha kontaktat henne med några önskemål, men att stödet kändes naturligt eftersom hon själv hör till samma takorganisation JHL.

Socialdemokraternas Maarit Feldt-Ranta som fick 2 500 euro av Spårproffsen uppfattar att stödet handlar om ett gemensamt intresse för spårtrafiken.

- Det känns väldigt naturligt för mig som kommer från en järnvägsort, Karis.

Många järnvägsvänner i riksdagen

Spårproffsens JHL är den fackliga organisation som mest frikostigt har stött invalda riksdagsledamöter. Sammanlagt satsade man 90 000 euro och av den summan gick knappt 50 000 till 25 invalda politiker från Socialdemokraterna och Vänsterförbundet.

De största stöden på mellan 4 000 och 5 000 euro gick till socialdemokraterna Antti Rinne, Antti Lindtman och Eero Heinäluoma samt vänsterns Risto Kalliorinne och Li Andersson.

Många andra i samma partier har fått omkring 2 000 euro i stöd. Spårproffsens ordförande Vesa Mauriala säger att det för medlemmarnas del handlar om välinvesterade pengar.

- Med tanke på sysselsättningen är det mycket viktigt att det i riksdagen och andra beslutsfattande organ finns personer som förstår sig på järnvägar och sympatiserar med järnvägsarbetarna.

Flera fackliga organisationer stöder vänstern

Riksdagsledamöterna har redovisat för alla bidrag som överstiger 1500 euro. När man räknar samman de mer eller mindre blygsamma summorna framstår snabbt några organisationer som de stora valfinansiärerna. Förutom partierna, rika privatpersoner och Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland toppar några fackliga organisationer listan.

Utöver Spårproffsens JHL utmärker sig Servicefacket PAM, Metallarbetarna och Kommunarbetstagarna SKL genom sin generositet i förhållande till vänsterpolitiker.

Ofta har pengarna gått till samma kandidater och till exempel Socialdemokraternas unga framtidslöfte Ilmari Nurminen har fått flera tusen euro av allihop. Också partiets ordförande Antti Rinne hör till de stora mottagarna.

Naturligt att facket stöder vänstern

Att facken stöder just vänsterpartierna har enligt Spårproffsens Vesa Mauriala en naturlig förklaring.

- Vi har just nu två politiska grupper i förbundet, Socialdemokraterna och Vänsterförbundet. Den dag som andra grupper uppstår på demokratisk väg får de också dela ut pengar till vem de vill.

Mauriala säger ändå att facken kunde bidra till att göra valfinansieringen ännu mer öppen. Han talar om en svensk modell där facken ger pengar till sådana kandidater som säger sig stöda specifika projekt, oavsett vilket parti de tillhör. För Spårproffsen kunde det handla om att ge pengar till kandidater som stöder Centrumslingan eller andra järnvägsinvesteringar.

När jag frågar varför Spårproffsen inte överväger att stöda gröna politiker som gärna talar sig varma för just spår- och kollektivtrafik säger han att man inte mottagit en enda ansökan från De Gröna. Däremot säger han att man indirekt har stött de flesta partier genom att delta i olika seminarier.

- Jag vill också minnas att vi har stött De Gröna genom att annonsera i partiorganet Vihreä Lanka.

Ingen obalans

Socialdemokraten Maarit Feldt-Ranta valde innan valet att tacka nej till ett bidrag på 1400 euro från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland eftersom hon tyckte att Svenska folkpartiets kandidater särbehandlades.

- Jag avstod eftersom jag tyckte att det fanns en viss obalans.

Den obalansen upplever du inte hos Spårproffsen, eftersom du gärna tar emot pengar av dem?

- Jag känner inte till om andra partier har sökt bidrag. Jag har haft ett gott samarbete med den här organisationen.