Hoppa till huvudinnehåll

Kimmo Kivelä leder Yles nya förvaltningsråd

Yles förvaltningsråd valde riksdagsledamot Kimmo Kivelä, sannf, till sin ordförande. Yles nya förvaltningsråd sammanträdde första gången tisdagen den 23.6.

Kivelä var medlem i förvaltningsrådet också under den förra mandatperioden 2011–2015. Riksdagsledamot Kalle Jokinen (saml) valdes till vice ordförande.

“Yle är hela folkets bolag och en nationell institution, vars utbud alla finländare har tillgång till. Yle står för hög kvalitet, sakkunskap, inhemskt innehåll, tillförlitlighet, bildning och underhållning. Jag tror att varje finländare har oförglömliga minnen från Yles program eller händelser som Yle förmedlat”, säger förvaltningsrådets nya ordförande Kimmo Kivelä.

I statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram har det slagits fast att Yles uppdrag och finansiering ska utvärderas av en parlamentarisk arbetsgrupp.

“Förändringen på mediefältet är fortsättningsvis enorm, och det vore viktigt att kunna föra en konstruktiv dialog inom branschen. För att Yle ska kunna utvecklas långsiktigt vore det också bra att riktlinjerna för bolagets uppdrag och finansiering dras upp på ett hållbart sätt.”

För Kimmo Kivelä innebär ordförandeskapet en “parlamentarisk röst” i Yles ledning.
“Det är riksdagen som väljer förvaltningsrådet och det ger Yle en stark demokratisk dimension. Förvaltningsrådet har en övervakande roll och mandat att dra upp riktlinjerna för Yles verksamhet.”

Förvaltningsrådet är Yles högsta beslutande organ och sammanträder 6–7 gånger per år.
Yles nya förvaltningsråd sammanträdde första gången tisdagen den 23.6. Riksdagen valde inom sig de 21 medlemmarna till Yles förvaltningsråd den 9 juni.

Bolagets personal har två representanter i förvaltningsrådet. De har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. Yles personal representeras av producent Jari Niemelä och assistent Jukka Kuusinen.

För mera information:
Kimmo Kivelä, ordförande, Yles förvaltningsråd, tfn 09 432 3075
Lauri Kivinen, Yles verkställande direktör, tfn 09 1480 5003

Nyligen publicerat - Pressmeddelanden