Hoppa till huvudinnehåll

Därför upprör Mosabackadomen

Lagböcker och domarklubba.
Domen kom, och många tycker gärningsmännen kom för lätt undan. Men hur mycket vet vi egentligen om omständigheterna? Lagböcker och domarklubba. Bild: CC domstolsbeslut

Många anser att straffen för gruppvåldtäkten i Mosabacka är allt för lindriga. Att vi vill se strängare straff i sådana här fall är inget ovanligt. Varför är vi så blodtörstiga?

I mars våldtogs en ung kvinna nära tågstationen i Mosabacka. Efteråt åtalades fem män för gruppvåldtäkt. I går (23.6) föll domen, och av de fem åtalade friades två. De tre andra männen dömdes till villkorligt fängelse på ett år och fyra månader, respektive ett år.

En villkorlig dom

Vad innebär det i praktiken att få en villkorlig dom?

  • Man kan kalla en villkorlig dom för en varning. En villkorlig dom är en prövotid (som kan vara högst tre år) och under den här prövotiden får den dömda inte göra sig skyldig till några brott.
  • Begår hen ett brott verkställs det villkorliga straffet, plus ett nytt straff för det nya brottet, som måste vara ett så kallat fängelsebrott.
  • En villkorligt dömd måste antagligen också träffa en övervakare regelbundet, till exempel en gång i veckan.
  • I övrigt kan den villkorligt dömda fortsätta sitt liv som vanligt.

Tingsrätten behandlade fallet bakom lyckta dörrar, bland annat för att fyra av de åtalade är minderåriga. Den yngsta är 16 år medan den äldsta fyllde 18 i början av året.

Domarna som männen fick väcker åsikter på sociala medier och i pressen. Dan Frände som är professor i straffrätt tycker det är svårt att uttala sig om ett fall han inte fått studera på nära håll, men han frågar sig ändå om det verkligen är möjligt att få villkorligt för en våldtäkt? Han tror att han själv inte är den enda som tänker så.

- Jag tror personligen folk reagerar för att det handlar om våldtäkt. Folk har blivit allt mer medvetna om att det är ett allvarligt brott, säger han.

All publicitet påverkade domen

Domen motiveras delvis med att gärningsmännen på ett sätt redan straffats i offentligheten. Fallet har blivit så pass offentligt att de fått hot på sociala medier, och en av dem har varit tvungen att gå i skolan på distans. En av dem berättar att han knappt vågat vistas utanför sitt hem. Men varför beaktas det här i domstolen? Vad har det med deras brott att göra? Dan berättar att det här är en sak man alltid diskuterar inom straffrätten.

- Vissa förlorar sitt jobb, vissa blir utpekade i pressen, vissa blir skadade – det är icke straffaktiga följder av brott, och det står i lagen att det här kan beaktas.

Det finns inga entydiga regler för hur och när de ska beaktas, och det finns heller ingen måttstock på hur allvarliga följderna ska vara.

- Det handlar om den känsla som domarna har när de sitter och lyssnar på människorna som berättar om vad de fått gå igenom efter brottet, säger Dan.

Hur mycket det ska beaktas är upp till domarens allmänna erfarenhet och vad man tidigare gjort i just den domstolen.

- En av de viktigaste faktorerna vi har när man utdömer straff är att de ska vara lika. Nästa gång det uppstår en liknande händelse ska den dömas på ungefär samma vis. Det kan inte variera från ett fall till ett annat, säger Dan.

Ett sådant här fall måste alltså dömas av erfarna domare, och inga nybörjare.

Att allmänheten påverkar

Men då undrar säkert många: Är inte poängen med ett objektiv straffsystem, att allmänheten inte ska kunna påverka? Dan själv är inte oroad över den aspekten, och säger att den påverkan som allmänheten kan åstadkomma är mycket liten.

- Och så måste vi i det här fallet komma ihåg, att den finska lagen är så att ifall du är under 18 när du begår brottet, och du döms till ett fängelsestraff som inte går över två år, och du inte tidigare har dömts till fängelsestraff, så är presumtionen villkorligt.

Den allmänna uppfattningen är att Finland släpat efter i synen på sexualbrott. Men vi har gång på gång skärpt straffskalorna och straffen för sexualbrott.

Vissa länder har en sådan linje att en del brott anses så allvarliga att man aldrig kan få villkorligt – trots att man till exempel är minderårig. Men så är det alltså inte i Finland.

Är Finland speciellt lindrigt inställda mot sexualbrott?

- Den allmänna uppfattningen är att Finland släpat efter i synen på sexualbrott. Men vi har gång på gång skärpt straffskalorna och straffen för sexualbrott, speciellt de som är riktade mot barn, och nu också mot offer som är vuxna.

Dan berättar att Finland har höjt straffmaximum för våldtäkt till sex år och för grov våldtäkt till tio år.

- Så vi har gång på gång ändrat tjugonde kapitlet i strafflagen och gjort det strängare. Men många andra länder har det mycket strängare än oss. Det är väl nästan onödigt att nämna vad det här kunde ha gett i USA?

Folket ger strängare domar

Det är inte sällan som folket gärna skulle ge en strängare dom än den finska domstolen. Det kan vi bland annat se i Yle Uutisets test, där läsarna fått döma i gamla fall. Men hur stor rätt har vi vanliga dödliga egentligen att tycka till om straffskalan? Dan tycker att alla har rätt att tycka till, men det betyder kanske inte att vi har rätt när det kommer till själva fallet.

Det är ett klassiskt fenomen att utifrån döma strängare än de som sitter inne i rättsalen och hör historierna.

- Det är ett klassiskt fenomen att utifrån döma strängare än de som sitter inne i rättsalen och hör historierna, säger han.

Och det är inte så att vi som står på utsidan dömer med känslor, och de på insidan med lagboken. Det kanske till och med är tvärtom.

- När du hör de här människorna som är åtalade, och när du verkligen läser deras personundersökning och annat, så kommer de mycket närmare. Jag tror egentligen inte det är så stor skillnad mellan vanligt folk och domarna. Det är bara en annan situation när du sitter där i rättssalen och får höra och läsa allt.

Det att allmänheten vill ge strängare straff hör alltså mer ihop med okunskap.

- Jag tror inte gemene man skulle vara ut efter stränga straff. Men när du sitter en hel dag och lyssnar på människors tragiska livsöden och får hela historien, så kanske du inte vill ha så strängt straff, säger Dan.

Nyligen publicerat - X3M