Hoppa till huvudinnehåll

Män går arbetslösa - kvinnor är undersysselsatta

Arbets- och näringsbyrån i Åbo
Arbets- och näringsbyrån i Åbo. Arbets- och näringsbyrån i Åbo Bild: Yle/Nora Engström arbets- och näringsbyrå,Åbo

Arbetslösheten fortsätter att stiga. I Finland finns det för tillfället 330 000 arbetslösa arbetssökande. Under det senaste året har siffran stigit med 27 000 personer.

I de flesta kommunerna är majoriteten av de arbetslösa män. Bara i 19 av landets 317 kommuner finns det fler arbetslösa kvinnor än arbetslösa män.

Mansdominerade branscher lider

Rita Asplund, docent vid Näringslivets forskningsinstitut, säger att mansdominerade branscher drabbats hårt av strukturförändringar inom industrin.

- Den finska industrin genomgår en strukturförändring som kan jämföras med elektrifieringen och arbetsplatserna inom traditionellt mansdominerade branscher har minskat dramatiskt, säger Asplund.

Trots att majoriteten av arbetslösa är män menar Asplund att många kvinnor osynliggörs i statistiken. Enligt Asplund drabbas män av arbetslöshet medan kvinnor istället är undersysselsatta och bundna genom deltidskontrakt, vilket innebär att de inte syns i statistiken över arbetslösa arbetssökande.

Kvinnor vill omskola sig

Enligt Johanna Alatalo, tjänsteman på Arbets- och näringsministeriet är kvinnor mera benägna att omskola sig ifall de blir arbetslösa.

- Kvinnor har också en högre utbildning vilket leder till att de prioriteras på arbetsmarknaden.

Peter Rolin, verksamhetsledare på ungdomsverkstaden Sveps har lagt märke till liknande trender. Han säger att män ofta måste motiveras mera för att lockas till fortsatta studier.

- Det verkar som om män vill se den konkreta och praktiska fördelen med att studera, medan tröskeln för kvinnor att omskola sig är lägre.

Rolin poängterar också att en orsak till ett lägre omskolningsintresse bland män helt enkelt kan bero på att utbildningssystemet verkar gynna kvinnor.