Hoppa till huvudinnehåll

Normtalkot kör igång

Statsminister Juha Sipilä gav på onsdag sin första upplysning om den planerade avregleringen till riksdagen. Regeringen går in för ett normtalko för att avskaffa onödiga regler och överflödig byråkrati.

Statsminister Sipilä konstaterade att Finland har förlorat i smidighet och snabbhet.

- Vi är vana att lösa allt genom olika regler, men nu måste byråkratin krympas för att skapa förnyelse och tillväxt, sade Sipilä.

Visserligen behövs det reglering också i fortsättningen, den skapar trygghet i samhället, men omfånget måste minskas.

- Normerna måste också rivas upp på EU-nivå, och i den processen kommer Finland att vara aktivt. sade Sipilä.

Åtgärder som berör alla

Sipilä gav exempel på olika åtgärder som regeringen nu går in för. Till exempel ska det gå att ansöka om ett personkort på elektronisk väg, och det ska gå lättare att ansöka om arbetstillstånd.

Vidare ska börsbolagens administrativa börda underlättas, och kommunernas åligganden begränsas.

Regeringen kommer rgelbundet att följa med hur det här arbetet framskrider.

Centerns gruppordförande Matti Vanhanen sa i sitt anförande att det hela handlar om ett jättearbete som kommer att ta tid.

Sannfinländarna betonade betydelsen av att tillståndsförfarandet förenklas, och att det går att få service via en och samma lucka.

Oppositionen stöder talkot

Normtalkot fick stöd över partigränserna, men oppositionen såg ändå vissa risker.

De Gröna betonade att invånarna bör få service oberoende av var de bor, och partiet oroas över att vissa typer av kommunal service inte är lagstadgad, då är den lätt att montera ner.

Normerna är inte en dålig sak - tvärtom, sade Vänsterförbundets Anna Kontula. De blir ändå lätt föråldrade och kan vara icke-ändamålsenliga. Flaskhalsarna måste ses över, men normstädningen bör höra till regeringens dagliga verksamhet och borde inte utgöra innehållet i statsministerns första upplysning.

SFP:s Anna-Maja Henriksson sade att det så kallade normtalkot inte är någon patentmedicin - risken är att individens rättsskydd försämras.

Att avlasta de skuldtyngda kommunerna är bra, men det gäller att avväga konsekvernserna - stänger biblioteket eller begränsas den svenskspråkiga servicen, då är det mindre bra.

SDP:s Antti Lindtman erbjöd sig att hjälpa regeringen med beredningen, genom ett parlamentariskt samarbete.

Kristdemokraternas Peter Östman påminde för sin del om att det är skäl att komma ihåg att det är i riksdagen som många av reglerna har kommit till.

Läs också