Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomikurvorna dyker i Sjundeå

Pajazzon i Sjundeå är inte så här full. Bild: Yle/Linus Hoffman pajazzo

Sjundeå kommuns ekonomi går inte som planerat. En färsk prognos visar att det här året går nästan en miljon euro sämre än budgeterat i Sjundeå.

Utgifterna och inkomsterna är inte i balans.

Sjundeås utgifter har hittills i år varit större än budgeterat, men ett större problem verkar vara intäkterna, i synnerhet på tekniska sidan.

Tekniska sidan har inte fått in så mycket anslutningsavgifter som de hade räknat med. Gapet är över 400 000 euro.

Sjundeå verkar också ha varit för optimistisk med skatteintäkterna. De ser nu ut att bli drygt 600 000 euro lägre än kommunen hade budgeterat.

Totalt räknar kommunen med drygt 900 000 euro sämre resultat än i budgeten.

Sjundeåbudgeten hade ett plus om 200 000 euro under strecket så prognosen nu skulle innebära ett minus i Sjundeåkassan på 700 000 euro för hela 2015.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland