Hoppa till huvudinnehåll

Pälsdjursuppfödarna vill inte ha vindkraft nära farmen

Farmmink.
Farmmink. Bild: Yle/Roger Källman päls,mink

De som vill bygga ut vindkraften har fått nya avstånd att ta hänsyn till i planeringen. Pälsdjursuppfödarna rekommenderar nu att kraftverken inte placeras närmare än 1500 meter från en farm.

I våras kom nya rekommendationer från pälsdjuruppfödarna att avståndet mellan en farm och ett vindkraftverk får vara minst 1500 meter. Tidigare rekommendationer var 700 - 800 meter.

- Det har kommit lite ny information i och med att det har byggts flera vindkraftsparker i Finland. Den sammanlagda ljudnivån är större än enskilda kraftverk. Här finns ännu osäkerhetsmoment. Vi ville ta det säkra före det osäkra och genom att höja avståndsrekommendationen till 1500 meter, säger Kristian Bengts, verksamhetsledare för Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening.

Kan orsaka stress

Pälsfarmernas djur är speciellt bullerkänsliga under valpningstiden. En naturlig stressreaktion hos honorna är att de kan skada sina valpar och i värsta fall döda dem om de utsätts för oljud.

Exakt hur djuren påverkas av bullret från vindkraft är ännu osäkert. Här finns det finns för lite forskning ocherfarenhet att stödja sig på.

Bland annat i Korsnäs och i Nykarleby finns många farmer och många vindkraftsplaner. Många farmer är i expansionstagen och då behövs utrymme för det.

Behöver plats att förstora

- Våra nuvarande farmer behöver områden så att de kan utvidga. Vi vill inte heller ha det så att vindkraftverk kommer allt för nära och stoppar utvidgningen.

Bengts räknar med att kommunerna tar hänsyn till de rekommenderade avstånden i sin planering.

- Naturligtvis upplever vi att rekommendationerna tas på allvar. Ser vi på det ekonomiska värdet på produktionen från pälsskinnen är det inga småsummor vi talar om. De har också stor betydelse för den kommunala ekonomin. Många byskolor hålls igång med pengar från pälsbranschen, säger Kristian Bengts.

Finlands pälsdjursuppfödares förbund, ProFur, höjde avståndsrekommendationen i april i år.

Läs också