Hoppa till huvudinnehåll

Stationernas svenska namn valdes inte på måfå

Flygbild på Ringbanan.
Flygbild på Ringbanan. Bild: Trafikverket ringbanan

Namnen på Ringbanans nya stationer är plockade rakt från historieböcker och gamla kartor.

Namnen beskrev de element som gjorde platsen särskild.

I och med Ringbanan som öppnar på onsdagen får Vanda också fem nya tågstationer – Veckal, Kivistö, Aviapolis, Flygplatsen och Lejle.

Områdesarkitekt Timo Kallaluoto vid Vanda stad berättar att döpandet av stationerna krävt mycket bakgrundsarbete. Han har varit expert i arbetsgruppen som funderat över namnen.

Enligt Kallaluoto härstammar en del av dem från så tidigt som medeltiden. Då namngavs platser ofta enligt vad man såg.

- Ortnamnen beskrev de element som gjorde platsen särskild. På så sätt var de lättare att känna igen.

Vehkala - Veckal

Stationen Veckal har fått sitt namn efter en äng som för första gången nämnts i skrift 1774. Det svenskspråkiga namnet Veckal äng har sannolikt sitt ursprung i ett gammalt finskspråkigt namn, Vehka-alho. Ordet ”alho” har betytt en låg äng, men redan på 1900-talet blev uttrycket föråldrat.

Kivistö ligger vid en gammal språkgräns. Söderut hade byarna svenskspråkiga namn, norrut endast finskkspråkiga.

- Ordet förekommer fortfarande i många ortnamn i närområdet, säger Kallaluoto.

På 1970-talet grundades stadsdelen Kvarnbacka på området. Enligt Kallaluoto kunde man ändå inte döpa stationen efter stadsdelen.

- En station som finns i Alavo heter redan Kvarnbacka, så vi fick komma på något annat.

Tågstationen i Veckals.
Veckals station. Tågstationen i Veckals. Bild: Liikennevirasto tågstationen i veckals

Kivistö

Helsingfors-Vanda är en internationell flygplats. Utan ett engelskt namn löper man risken att turisterna av misstag blir av vid till exempel Aviapolis.

- Kivistö rå förekommer redan på en karta från 1690-talet. Gränsmärket fanns ungefär där Kivistö skola i dag ligger. Namnet beskrev den stenrika markytan, berättar Kallaluoto.

Kivistö station saknar en svenskspråkig översättning.

- Kivistö ligger vid en gammal språkgräns. Söderut hade byarna svenskspråkiga namn, norrut endast finskspråkiga.

Tågstationen i Kivistö.
Tågstationen i Kivistö. Tågstationen i Kivistö. Bild: Liikennevirasto tågstationen i kivistö

Aviapolis och Flygplatsen

Av de nya stationsnamnen är Aviapolis det modernaste. Enligt Kallaluoto började man på 1990-talet marknadsföra området som en så kallad flygplatsmetropol.

- På 2000-talet införde man sedan namnet Aviapolis. Det är ett marknadsföringsnamn för området som täcker flera stadsdelar.

Tågstationen Aviapolis.
Aviapolis. Tågstationen Aviapolis. Bild: Liikennevirasto tågstationen aviapolis

En av de nya stationerna har även ett engelskspråkigt namn, nämligen Flygplatsen (Airport). Trots att de officiella språken i Vanda är svenska och finska ville namngruppen också uppmärksamma turisterna.

- Helsingfors-Vanda är en internationell flygplats. Utan ett engelskt namn löper man risken att turisterna av misstag blir av vid till exempel Aviapolis, säger Kallaluoto.

Tågstationen vid Helsingfors-Vanda flygplats.
Tågstationen vid Helsingfors-Vanda flygplats. Tågstationen vid Helsingfors-Vanda flygplats. Bild: Trafikverket tågstationen vid helsingfors-vanda flygplats

Leinelä - Lejle

Stadsdelen Lejles namn härstammar från Leileberget, en backe som kan hittas på områdets kartor från 1700-talet.

- Stavningen med bokstaven ”j” förekommer först senare i samband med platser som Lejlemark, säger Kallaluoto.

Enligt Kallaluoto har namnet ursprungligen betytt torvmark som ligger vid berg eller hård mark.

- Leileberget som fanns här västerut från stationen fick alltså sannolikt sitt namn av våtmarken bredvid.

Tågstationen i Lejle.
Lejle station. Tågstationen i Lejle. Bild: Liikennevirasto tågstationen i lejle