Hoppa till huvudinnehåll

Storleken har betydelse vid vägtransport

Nytt bilsläp i väntan på export
På Ekeri i Pedersöre skräddarsyr man släp enligt finländska mått. Nytt bilsläp i väntan på export Bild: YLE/Patrik Enlund bilsläp

Långa vägavstånd och rätt trafiktomma vägar, speciellt nattetid, gör att längre långtradare kunde fungera väl i Finland. Det anser Hans Ahola, koncernchef på transportfirman Ahola Transport.

- Erfarenheterna har varit enbart goda. Man kan få mellan 30 och 50 procent mera nyttolast, så det har en stor betydelse, säger Ahola.

Han föreslår själv att vissa rutter kunde öppnas upp för längre ekipage.

Speciellt nattetid finns det flera vägsträckor som i princip är tomma på trafik.

- Speciellt nattetid finns det flera vägsträckor som i princip är tomma på trafik, så där finns det inga hinder för längre ekipage, beräknar Ahola.

Han ser inte heller varken trafiksäkerheten eller slitaget på infrastrukturen som någon större skillnad till följd av längre långtradare. Genom de längre ekipagen ökar också antalet hjulaxlar, vilket fördelar vikten på vägen.

Superlångtradarna blir fler

Nu beviljas undantagslov för de maxlängder som gäller i Finland för några fåtal fraktföretag. Kesko var först ute tidigare i år, och deras erfarenheter har varit goda av de extralånga fordonen. Sammanlagt har ett tjugotal ekipage beviljats lov för extralånga transporter, för att öka effektiviteten speciellt på längre sträckor.

Försökskörningar med 76 ton tunga långtradare med en maxlängd på 25 plus 25 meter ger möjligheten att använda standardmått på släpen, vilket ger åkerierna många möjligheter att välja bland olika leverantörer av släp. I Pedersöre finns släptillverkaren Ekeri som idag kan skräddarsy sina vagnar för att exakt passa de kriterier som gäller i Finland.

Önkemålen om större transporter kommer främst från industrin.

- Önkemålen om större transporter kommer främst från industrin, för att de ska effektivera sina transporter och därigenom förbättra konkurrenskraften. Men det som görs nu visar att Finland vågar stå på sig och öka både transportvikterna och måtten på ekipagen, säger Mikael Eklund, som är vd på Ekeri.

Förstoring ger konkurrenskraft

Att man genom nationella beslut nu tillåter större fordonskombinationer i Finland än i övriga europeiska länder minskar antalet fordon på våra vägar och sparar pengar för företagen.

- Det är betydande förändringar som gjorts genom tillåtelsen av de större släpen och också en högre maxvikt. Dessutom är vagnarna vi gör maximalt 4,4 meter, medan man på kontinenten får köra med högst 4 meters höjd. Det ger industrin här en avsevärd fördel, säger Mikael Eklund.

Eklund ser att många av de förändringar som gjorts inom transportbranschen medfört att finländsk industri återfått och förbättrat sin konkurrenskraft.

- Det syns ju inom ökade beställningar inom ett flertal olika branscher. Den enskilda gren som ännu inte riktigt drar är byggnadssektorn. Men de investeringsbeslut vi ser inom till exempel varvsindustrin och skogssektorn är tecken på att det finns en konkurrenskraft i landet, summerar Eklund.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes