Hoppa till huvudinnehåll

Så ska byarna utvecklas i Lovisa

Representanter för byaråden diskuterar byarnas utveckling.
Nina Björkman-Nystén, Satu Hämäläinen, Saara Lång och Tom Liljestrand. Representanter för byaråden diskuterar byarnas utveckling. Bild: Benjamin Helling/YLE lovisa stadsfullmäktige

I Lovisa har byborna fått säga sitt om hur de vill utveckla sin egen hemby. Lovisa stad kommer nu att ta ställning till byarnas förslag.

Syftet med projektet är att stärka byarnas livskraft och också i fortsättningen göra byarna lockande för nya invånare.

Sammanlagt är det tre byagrupper som har arbetat fram förslagen: Liljendal, Gammelby-Forsby-Isnäs och Strömfors-Tessjö.

Liknande förslag

Mycket är gemensamt på de olika byarnas förbättringsförslag. Ett av de vanligaste förslagen är att helt enkelt öka informationen genom att slå upp reklamskyltar och anslagstavlor. I Forsby, Gammelby och Isnäs handlar det till exempel om att informera var man kan köpa tomter. Så gått som alla byar har olika områden dit man vill locka nya invånare.

Ett annat genomgående tema på de olika byarnas listor är att snygga upp naturområden, till exempel simstränder i Rönnäs och Forsby, samt att öka den allmänna trivseln. I Liljendal handlar det till exempel om gatubelysning och att snygga upp sportplanen och motionsbanan.

- I Liljendal har man ändå främst varit missnöjd över skötseln av allmänna områden. Sedan kan man ju också nämna att servicen på hälsovårdsfronten nog blivit sämre, säger Tom Liljestrand, som sitter med i byagruppen i Liljendal.

Satu Hämäläinen, ordförande i gruppen Gammelby-Forsby-Isnäs, lyfter fram behovet av företagsamhet och nya invånare. Men hon poängterar också att det är viktigt att låta kulturen synas utåt, till exempel Mikael Agricola i Pernå.

- Dessutom finns det ett helt skilt program för hur skärgården ska se ut, påpekar Nina Björkman-Nystén, som jobbar i samma grupp som Hämäläinen.

Bara att sätta igång, vem betalar?

I vissa fall handlar det också om att reda ut till synes banala frågor, som vem man ska vända sig till om man vill få en lave till ett städtalko.

- Eftersom det i många fall handlar om ganska enkla saker gäller det bara att tillsammans med byarna och föreningarna ta sig i kragen och reda ut de här sakerna, säger Mia Heijnsbroek-Wirén, ordförande i Lovisa stadsstyrelse.

I det här skedet finns det ännu inga klara bud för hur mycket pengar som kommer att användas för de olika projekten. Lovisa stads nästa steg blir att gå igenom förslagen och prioritera och bedöma vilka det lönar sig att satsa på.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland