Hoppa till huvudinnehåll

Stödboende för asylsökande

Annica Riddar, chef för asylmottagningen i Kristinestad.
Annica Riddar Annica Riddar, chef för asylmottagningen i Kristinestad. Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik riddar

Röda Korsets mottagningscentral för asylsökande i Kristinestad gör sig redo att inrätta stödboende för minderåriga.

Antalet minderåriga asylsökande som kommer till landet utan föräldrar ökar hela tiden och asylcentralerna uppmanas utvidga verksamheten.

Det handlar om fler bostäder och mera personal, bland annat på röda korsets mottagningscentral i Kristinestad. Annica Riddar direktör för Kristinestads mottagningsförläggning för asylsökande, hoppas att de ska kunna ge plats för tjugo ungdomar.

- Det handlar om dygnet runt boende för ensamkommande ungdomar i åldrarna 16-18 år. Det är en utmaning när det är yngre människor som kommer.

Många fler minderåriga än tidigare kommer till Finland som asylsökande. Därför har Mingrationsverket önskat att flera stödboendeenheter ska inrättas i hela landet.

Fler anställda

För att svara mot det här måste mottagningscentralen i Kristinestad öka antalet anställda med fem till sex personer för att ta hand om de ungdomar som kommer utan sina föräldrar. De behöver också några större bostäder där 4-5 ungdomar kan bo tillsammans med en övervakare.

Också stadsstyrelsen i Kristinestad ställer sig positiv till att verksamheten på asylcentrealen utvidgas med stödboende. Styrelsen godkände ärendet på sitt möte på måndag kväll.

Undervisning i egen regi

Stadsstyrelsen gjorde ett tillägg till beslutet om att utreda möjligheterna för att utbildningen för ungdomarna kan ske i stadens egna förberedande undervisningsgrupper för grundskolelever.

Även om det är väldigt blandat varifrån de unga asylsökande kommer är länder som Somalia och andra afrikanska länder, samt Irak starkast representerade. Orsakerna till att ungdomar kommer som asylsökande utan föräldrar varierar.

- Många gånger har man inte råd att sända iväg fler än en i familjen för att få ett bättre liv eller undan kriget. Vi ser ju krigets fasor så vi vet hur r det ligger till. Men världsläget med 60 miljoner människor på flykt gör en sådan här situation också.

Läs också