Hoppa till huvudinnehåll

Hangö vill ha utredning om postlådorna

postlådor
postlådor Bild: Yle/ Bettina Aspfors postlådor,postlåda

Hangö stad undrar hur posten har läst lagen då det gäller omplaceringen av postlådor i staden. Hangö ber posten om en utredning.

Hur har posten bedömt lagens krav i samband med postens beslut om att placera postlådorna i småhusområden i grupper, undrar Hangö stad.

En postlåda ska, med beaktande av de lokala förhållandena, finnas på ett rimligt avstånd från bostadshuset. I tätorter ska postlådan finnas på högst 50 meters avstånd från en gånganslutning till adressplatsen, enligt Kommunikationsverkets föreskrift.

Stadsstyrelsen i Hangö vill nu ha en utredning av Posten om hur Posten i det här fallet har bedömt postlagens krav på rimligt sätt och rimliga kostnader.

Staden hänvisar till den lagtext som säger att kommunen är skyldig att tillåta postlådor på sådana allmänna områden som anvisats i en detaljplan, om de inte kan placeras på något annat för postföretaget eller adressaten rimligt sätt och till rimliga kostnader.

Hangö stad poängterar att lokala värden inte får försvagas i samband med postlådsplaceringarna, enligt Kommunikationsverkets föreskrift och upprepar sitt krav till Kommunikationsverket att få ge ett utlåtande om postlådornas placeringsplan.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland