Hoppa till huvudinnehåll

Många anmärkningar mot Märkenkall vindkraftpark

Vindkraftsparken planeras på området Märkenkall i Korsholm. Bobacken är ett gammalt arbetsnamn för området.
Märkenkall området Vindkraftsparken planeras på området Märkenkall i Korsholm. Bobacken är ett gammalt arbetsnamn för området. Bild: O2 märkenkall

Planen för Märkenkall vindkraftpark med 22 vindkraftverk har fått folk att reagera. När tiden att kommentera planen gick ut på torsdagen hade 24 anmärkningar kommit in till Korsholms kommun. I Vasa stad kom 9 anmärkningar

Genomgående är att man motsätter sig parken eller kräver en två kilometers skyddszon till vindkraftverken, uppger planläggningsingenjör Marika Häggblom.

Flera anmärkningar har många namnunderskrifter. Det påpekas också att utredningarna som har gjorts inte räcker till.

I Vasa uppger planläggningsingenjör Toni Lustila att man i anmärkningarna inte vill ha vindkraftparken. Naturvärdena går före vindkraft är ett genomgående tema i anmärkningarna, säger Lustila.

Nu ska man i Vasa och Korsholm svara på anmärkningarna och se om det behövs tilläggsutredningar och om planen behöver ändras.

Märkenkall vindkraftpark går över kommungränsen. 17 finns på Korsholmssidan och 5 på Vasasidan om kommungränsen. Det är OX2 som planerar parken som får vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter.

Läs också