Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg säljer inte mark till Österby FBK

Österby Frivilliga Brandkårs depå i Österby.
Österby FBK:s depå. Österby Frivilliga Brandkårs depå i Österby. Bild: Yle/Malin Valtonen österby frivilliga brandkår,Ekenäs

Raseborg säger fortsättningsvis nej till att sälja ett markområde till Österby FBK. Föreningen önskade att stadsstyrelsen skulle ompröva sitt beslut, men beslutet blev det samma som tidigare.

Österby frivilliga brandkår vill köpa ett nästa två hektar stort område av staden. I dagsläget arrenderar föreningen området av staden.

Stadsstyrelsen beslöt i maj att inte sälja marken till FBK. Orsaken är att köparen av Österby föreningshus har getts förköpsrätt på området. Föreningshuset och FBK:s depå är grannar i Österby.

Finns med i köpebrevet

Österby FBK önskar att stadsstyrelsen ska ändra åsikt. FBK:s motivering är att köparen av föreningshuset har avstått från sina krav att få förköpsrätt på markområdet i fråga, enligt ett stadsstyrelsebeslut från april 2012.

Österby föreningshus.
Österby föreningshus. Österby föreningshus. Bild: Yle/Malin Valtonen österby föreningsgård,Ekenäs

Stadsstyrelsen konstaterar ändå att trots att köparen av föreningshuset i ett skede av förhandlingarna har avstått från förköpsrätten har förhandlingarna senare lett till att förköpsrätten tagits med i det slutliga köpebrevet.

Därför beslöt stadsstyrelsen att förkasta Österby FBK:s begäran om omprövning.