Hoppa till huvudinnehåll

Sverige: Överraskande sänkning av styrräntan

Riksbankschef Stefan Ingves.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Riksbankschef Stefan Ingves. riksbankschef

Sveriges Riksbank sänker sin styrande ränta från -0,25 till -0,35 procent. Krisen i Grekland i kombination med inflationsmålet uppges vara den viktigaste anledningen till den överraskande sänkningen.

De flesta analytiker hade väntat sig att den svenska Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad. Både Dagens Industri och Dagens Nyheter talar om "chocksänkning".

Räntan sänks trots att inflationen stiger och den svenska konjunkturen stärks. Men kronan har stärkts mera än vad bankens direktion hade räknat med. Enligt Riskbanken har osäkerheten i omvärlden ökat och konsekvenserna av situationen i Grekland är svårbedömda.

– Sedan räntebeskedet i april har dessutom kronan blivit starkare än Riksbankens prognos och utvecklingen av växelkursen är en fortsatt risk för inflationsuppgången, skriver Riksbanken.

En starkare krona förvårar möjligheterna för Riksbanken att nå sitt mål om en inflation i Sverige på två procent. Man vill "importera" inflation genom att importerade varor blir dyrare.

Kronan försvagades omedelbart

Eftersom sänkningen kom överraskande försvagades kronan omedelbart mot euron och dollarn.

Riksbanken ska också köpa nominella statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kronor mellan september och årets slut.

Bankdirektionens beslut var oenig. Direktionens vice ordförande Henry Ohlsson ville inte sänka reporäntan. Han ansåg att det hade varit tillräckligt att utöka och förlänga köpen av statsobligationer.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes