Hoppa till huvudinnehåll

Brettschneider: Gör inte samma misstag som i åldringsvården

Gunvor Brettschneider är en av Vegas sommarpratare 2015
Gunvor Brettschneider (SFP) Gunvor Brettschneider är en av Vegas sommarpratare 2015 Bild: YLE/ Tiina Grönroos vegas sommarpratare 2015

HNS lägger ner anstalter och satsar allt mer på öppen psykiatrisk vård. SFP:s Gunvor Brettschneider är orolig över hur den ersättande öppna vården ska ordnas.

På 60-talet fanns en trend att alla anstalter skulle stängas. Människors skulle vara ute i samhället oberoende av vad se hade för problem.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS planerar att lägga ner det psykiatriska sjukhuset i Mariefors i Tusby. Förutom ekonomiska skäl är en av orsakerna att man i allt större utsträckning satsar på öppen vård.

Enligt Gunvor Brettschneider (SFP) från social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors måste man se till att det finns tillräckliga resurser inom den öppna vården innan man lägger ner anstalter.

- Detta gäller förstås alla sjukhus, men jag skulle säga att det är speciellt viktigt inom den psykiatriska vården, säger hon.

Inget nytt fenomen

Brettschneider minns att motsvarande omstruktureringar tidigare misslyckats.

- På 60-talet fanns en trend att alla anstalter helt enkelt skulle stängas. Människors skulle vara ute i samhället oberoende av vad de hade för problem.

Den öppna vården borde planeras bättre innan anstalterna läggs ner.

Hon säger att man då inte i tillräcklig grad hade byggt upp den öppna vården, och människor som behövde hjälp blev ensamma.

- Det ledde till många olyckliga situationer. Om ingen har koll på att patienten tar de nödvändiga medicinerna kan sjukdomen snabbt förvärras.

Åldringsvården ett varnande exempel

Brettschneider jämför också situationen med åldringsvården.

- Inom äldreomsorgen har vi inte lyckats bygga upp hemvården i samma takt som vi minskat på anstaltsplatserna.

- Den öppna vården borde planeras bättre innan anstalterna läggs ner.

Enligt planerna ska det psykiatriska sjukhuset i Mariefors stängas senast 2019.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen