Hoppa till huvudinnehåll

Nu har Pernå skärgård ett fungerande avloppssystem

Medlemmar i Pernå skärgårds vattenandelslag.
Anita Eklöv, Tapani Henkola och Urho Ilmonen är glada över gott kranvatten och ett fungerande avloppssystem. Medlemmar i Pernå skärgårds vattenandelslag. Bild: Yle/Sofia Strömgård pernå skärgårds vattenandelslag

Delägarna i Pernå Skärgårds Vattenandelslag är nöjda över sitt nya avloppssystem. Också miljön tackar och tar emot: nu skickas avloppsvattnet till reningsverket innan det släpps ut i havet.

Delägarna i Pernå Skärgårds Vattenandelslag har nu tagit i bruk ett nytt avloppssystem i Kabböle. Om ett par veckor kommer också Sarfsalö att kunna använda det nya systemet.

För ett år sedan kunde invånarna också börja dricka kranvattnet eftersom man tog i bruk den nya vattenlinjen.

– Vi har lite över 100 utbyggda anslutningar. Totalt finns det 330 delägare som så småningom kommer att bygga sina system färdiga, säger andelslagets ordförande Urho Ilmonen.

Tapani Henkola från vattenandelslagets styrelse säger att många invånare haft problem med vattnet i många år. Vattnet från borrbrunnarna har smakat äckligt och haft en bismak av gyttja.

Anita Eklöv hör till dem som har hämtat sitt dricksvatten från Borgå.

Halterna av radon, uran och järn har också varit på tok för höga, berättar Henkola. För att kunna använda brunnsvattnet införskaffade han både radonfilter och uranfilter. Införskaffningarna blev dyra, speciellt eftersom filtren måste bytas ut varje år.

Ett dyrt projekt

Men nu är det slut på problemen. Hela investeringen har kostat andelslaget ungefär sex miljoner euro. Delägarna har själva betalat två tredjedelar av summan. För att klara av det, har man tagit ett lån på 2 miljoner euro. Lånet beräknas vara betalt om cirka sex år. Pengar till återbetalningen kommer genom att sälja nya anslutningar.

Andelslagets ordförande Urho Ilmonen berättar att projektet har varit ganska dyrt för delägarna. Som tur är, har Närings-, trafik- och miljöcentralen stått för 20 procent av kostnaderna.

– Vi är tacksamma för att Lovisa stad har garanterat våra lån och för att NTM-centralen stött projektet.

Det nya avloppssystemet är ett tryckavloppssystem. Avloppsvattnet från hushållen transporteras i dagsläget till reningsverket i Isnäs. När Lovisa vattenverk får sina system färdiga transporteras avloppsvattnet till reningsverket på Vårdö.

Två besvikelser

Urho Ilmonen säger att samarbetet med Lovisa stad fungerat bra, och att det ekonomiska läget ser ut att hålla. Däremot är andelslagets medlemmar besvikna över att företaget LPOnet inte lade ut fibernät i området i samband med vatten- och avloppsarbetena.

Företaget drog sig ur och invånarna i Kabböle och Sarfsalö får klara sig med en långsammare internetuppkoppling.

Den andra besvikelsen var att det är så svårt att få tillstånd från markägare.

– På Sarfsalö finns ett tiotal hus som har gått med i andelslaget, men det kan ta år innan de ansluts till systemet.

En markägare med åkrar har den åsikten att en vattenledning sju meter under markytan kan störa hans grödor.

– Han vill ha ersättning finansiellt och det har vi inte råd med. Nu försöker vi få officiellt tillstånd till någonting som han enligt lag är skyldig att ge.

Sedan får man gymnastisera med besvären, suckar Ilmonen.

Miljön tackar

Sådana markägare som har färdiga system från 1950-talet med rinnande vatten har heller inte varit allför entusiastiska över de nya vattenrören. Men själv är Urho Ilmonen mycket glad över en lättare vardag.

– Varje morgon är jag väldigt tacksam. När man går och tar en dusch så luktar vattnet inte illa och man kan dricka samma vatten. Sedan vet man att avloppsvattnet inte sugs upp av marken utanför huset utan transporteras till ett riktigt reningsverk.

Det nya avloppssystemet är alltså betydligt mycket bättre för miljön än det gamla.

Ines Riekko och hennes man hör till de 330 delägarna i vattenandelslaget. Hon är mycket nöjd över att få ha en toalett inomhus och att kunna dricka kranvattnet.

– Vi har väntat onödigt länge på det här.