Hoppa till huvudinnehåll

"Många av flickorna kommer från svåra förhållanden"

Corazon Grande är Siw Bromans projekt.
Siw Broman åker till Bolivia igen i augusti. Corazon Grande är Siw Bromans projekt. Bild: Yle/Benjamin Helling siw broman

I snart tio år har Siw Broman drivit barnhemmet Corazon Grande i staden Cochabamba i Bolivia. Idag bor där 24 flickor, varav många har traumatiska upplevelser i bagaget.

Trots att hon är Lovisabo i grund och botten finns Siw Bromans egentliga hem i Bolivia. Där bor hon idag och driver ett barnhem för flickor i staden Cochabamba.

Det var via frälsningsarmens verksamhet i Argentina och Chile som Broman för drygt tjugo år sedan började känna sitt kall.

- Jag ville helt enkelt hjälpa barn i nöd och ge dem en bättre framtid, säger Broman.

Finansieras med frivilliga medel

Broman är än idag verksam också inom frälsningsarmen, men barnhemmet Corazon Grande är hennes eget projekt. Corazon Grande finansieras främst via frivilliga donationer, även om den bolivianska staten ger små regelbundna bidrag för mat.

- På senare tid har det blivit krångligt att få det att gå ihop ekonomiskt. Priserna och lönerna har stigit i Bolivia vilket betyder att donatorer från Finland och Norge måste betala mer.

Många av flickorna har haft det svårt

På barnhemmet bor 24 flickor i olika åldrar. Många av flickorna bär på svåra upplevelser och över hälften har blivit sexuellt utnyttjade. Vissa av dem saknar födelseattest. Broman säger att det ställer höga krav på personalen och att det är någonting helt annat än att uppfostra barn i en familj.

- Det går inte ens att jämföra. Många av flickorna bär på stora trauman. Främst är det via barnskyddet som vi tagit hand om flickorna.

Hjälp av volontärer

Sammanlagt jobbar tio vuxna på Corazon Grande, men hjälp fås också i form av volontärer. Broman poängterar att det är viktigt att kunna åtminstone grunderna i spanska och vara öppen för att möta en ny kultur om man vill jobba som volontär.

- Dessutom måste barnhemmet vara högst på prioriteringslistan.

- Vi har också ett stort ansvar när det kommer till säkerheten. Cochabamba är inte den farligaste staden i Bolivia, men visst finns det risker om man rör sig utomhus på fel ställen.

Trots att det politiska läget i Bolivia ibland präglats av oroligheter har det enligt Broman inte stört barnhemmets verksamhet.

Barnen ska få utbildning

Ett av de viktigaste målen med barnhemmet är att kunna ge flickorna där en bättre framtid genom att hjälpa dem med sin utbildning.

- På den punkten har vi lyckats ganska bra; alla flickorna på barnhemmet just nu går i skola.

Barnhemmet har också kunnat erbjuda teknisk utbildning och en några av flickorna har blivit sömmerskor.

Corazon Grande är spanska och betyder "det stora hjärtat".

Läs också