Hoppa till huvudinnehåll

Ren gas släpptes ut över fältdagen i Västankvarn

Fredrik Ek och hans flyttbara energiverk.
Fredrik Ek och energiverket som producerar ren gas. Fredrik Ek och hans flyttbara energiverk. Bild: Yle/Marica Hildén fredrik ek

Fältdagen i Västankvarn i Ingå kunde i år visa en uppfinning som lär sakna motsvarighet i Finland. Ett energiverk tronade mitt på fältet. Gasen är ren, sade uppfinnaren Fredrik Ek från Sjundeå.

Fredrik Ek hoppas att brännolja skulle kunna bytas ut mot den rena gas som energiverket producerar.

Idén är att använda den här sortens nya energiverk i till exempel spannmålstorkar utan att behöva bygga flisverk eller ta bort oljepannorna.

Det här nya energiverket är dessutom mobilt så det kan flyttas från plats till plats där det behövs.

Flis förgasas

Energiverket fungerar så att flis matas in i en gasgenerator där flisen förgasas.

Då bildas en brännbar gas som går genom en reningsprocess där de fasta partiklarna tas bort och så körs gasen ut till en förbrännare som kan vara kopplad till en spannmålstork eller ett växthus.

Energiverket har en effekt på 250 kilowatt.

Så här ser det ut inne i Fredrik Eks energiverk.
Så här ser det ut inne i energiverket. Så här ser det ut inne i Fredrik Eks energiverk. Bild: Yle/Marica Hildén fredrik ek och energiverk

Jordbrukare är intresserade av gasen

Fredrik Ek från Svenska lantbrukssällskapets förbund började bygga energiverket förra sommaren.

Han hade lagt märke till att jordbrukare är intresserade av att hitta lösningar för att ersätta brännolja vid spannmålstorkning.

- Jag ser det här som en möjlighet att sänka tröskeln från olja till flis. På det här sättet kan man byta bränsle på ett smidigt sätt.

Fredrik Ek säger att han med den här tekniken lyckas bränna trä utan att få en massa utsläpp av partiklar.

- Man ser att det brinner rent och vi har också mätt utsläppet, partikelutsläppena är låga.

Fredrik Eks energiverk på fältdagen i Västankvarn.
Träflis sätts in i behållaren och förvandlas till gas. Fredrik Eks energiverk på fältdagen i Västankvarn. Bild: Yle/Marica Hildén energiverk på fältdagen i västankvarn

Kommersiell produktion?

Målsättningen är att göra energiverket till en produkt som kan säljas.

- Det beror på om jag hittar någon att samarbeta med så att jag kan satsa på det här på heltid.

Omkring 70 utställare

Fältdagen i Västankvarn ordnades för femte gången.

Dagen är för yrkesfolk inom lantbruksbranschen. Årets tema var jordbearbetning och precisionsodling. Västankvarn gård visade försök med olika spannmålssorter.

Flera utställare än tidigare lockades till fältdagen. Omkring 70 utställare fanns på plats och där kunde besökarna till exempel se olika sätt att bearbeta jorden.

Även antalet besökare ökade. 3 700 personer kom till fältdagen och det är flera än tidigare. Nästa fältdag ordnas 2017.

Fältdagen arrangerades av Nylands Svenska Lantbrukssällskap, ProAgria Etelä-Suomi och ProAgria Keskusten Liitto. Tidningen Käytännön Maamies är också samarbetspartNer.