Hoppa till huvudinnehåll

För dyrt att ha svensk information på Gymnaestradas webb

Finländska deltagare på Gymnaestradas invigning i Lausanne i Schweiz 2011.
Finländska deltagare på Gymnaestradas invigning i Lausanne i Schweiz 2011. Finländska deltagare på Gymnaestradas invigning i Lausanne i Schweiz 2011. Bild: WG2015/Francois Schweizer gymnaestrada schweiz

Det finns inga officiella webbsidor på svenska för gymnastikevenemanget Gymnaestrada som ordnas i Helsingfors nästa vecka. Det skulle ha kostat för mycket, säger man på Finlands Gymnastikförbund Svoli.

Tyvärr har det finska förbundet för flera år sedan fattat beslut om att de officiella språken ska vara finska, engelska och spanska.

Finlands Svenska Gymnastikförbund FSG försökte få med svenskan redan under planeringsskedet, men Svoli sa nej.

- Tyvärr har det finska förbundet för flera år sedan fattat beslut om att de officiella språken ska vara finska, engelska och spanska, säger Baba Åkerberg, verksamhetsledare för FSG.

Baba Åkerberg, FSG
Baba Åkerberg, verksamhetsledare för FSG, översätter den väsentliga informationen från finska till de svenskspråkiga gymnasterna. Baba Åkerberg, FSG Bild: YLE baba åkerberg

Behövs det svenskspråkiga webbsidor?

- Jo, det finns ett behov, men tyvärr hade vi inte möjlighet att påverka det finska gymnastikförbundet Svolis beslut, säger hon.

"Det internationella gymnastikförbundet krävde två huvudspråk"

På Svoli säger man att de var tvungna att välja ut två av huvudspråken som det internationella gymnastikförbundet FIG har på sin lista.

Vi hade inte resurser att översätta allt till svenska.

- Vi valde spanskan utöver engelskan eftersom det kommer så mycket deltagare från spansktalande regioner, säger Maria Laakso, Svolis generalsekreterare.

Men ni har också en separat sida på finska, varför är inte den tvåspråkig?

- Vi har diskuterat saken, men vi hade inte resurser att översätta allt till svenska, säger hon.

Åkerberg översätter till FSG:s gymnaster

Laakso uppskattar att det skulle kosta dem flera tusen euro att översätta allt till svenska.

- Vi skulle förstås ha kunnat översätta bara en del till svenska, men vi tyckte att det är bättre att FSG gör översättningarna själva och meddelar direkt till sina egna gymnaster.

Baba Åkerberg från FSG översätter nu själv den väsentliga informationen som de sedan skickar till gymnasterna.

- Jag har försökt översätta allt det som går till de finskspråkiga föreningar till svenska. Och vi har på vår egen webbplats försökt informera om det som berör vårt förbund.

Nordiska gymnaster får information via de egna gymnastikförbunden

Av de övriga nordiska länderna är det Norge som kommer att delta med flest gymnaster, omkring 900. Också Sverige och Danmark deltar, men de är i år färre än vad man hade förväntat, enligt Maria Laakso från Svoli.

Hon tror inte att de nordiska deltagarna saknar svenskspråkig information på webben.

- Deras gymnaster får information via ländernas egna gymnastikförbund, säger Laakso.

Invigning på söndag

Gymnaestradan som för första gången ordnas i Finland pågår mellan 12 och 18 juli. Omkring 21 000 gymnaster från hela världen deltar.

Från Finland deltar 4 000 gymnaster, varav drygt 500 kommer från svenskspråkiga föreningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen