Hoppa till huvudinnehåll

Fennovoima får börja muddra i Pyhäjoki

Hanhikivi-området i Pyhäjoki där Fennovoima fått tillstånd att bygga kärnkraftverk.
Hanhikivi-området i Pyhäjoki där Fennovoima bygger kärnkraftverk Hanhikivi-området i Pyhäjoki där Fennovoima fått tillstånd att bygga kärnkraftverk. Bild: Lehtikuva hanhikivi

Fennovoima har fått två nya tillstånd av regionförvaltningsverket. Bolaget kan nu börja förbereda grävandet av farleder och muddring på Hanhikiviudden.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland gav på fredagen två vattenhushållningstillstånd till Fennovoima för arbeten på Hanhikiviudden.

Fennovoima kan inleda byggandet av kärnkraftverkets hamn och konstruktionen för intaget av kylvätska och börja gräva farleden.

Dessutom har bolaget fått ett tidsbundet tilllstånd för tio år framåt för tippning av muddermassor på öppet hav, ungefär nio kilometer från kusten.

Ersättningar till yrkesfiskare

Fennovoima kan inleda muddringen av havsbottnen och andra förberedande arbeten så fort de betalat garantiavgiften på tre miljoner euro till regionförvaltningsverket. Besluten kan ändå överklagas till Vasa förvaltningsdomstol. Bolaget måste bland annat betala ersättningar till yrkesfiskare.

Den så kallade glosjön får Fennovoima ändå inte röra.

Regionförvaltningsverket behandlade inte alls byggandet av kylvattenutloppet och skyddsvallarna i anslutning till det, eftersom verket anser att man måste besluta om byggandet av dem i samband med miljötillstånd.

Arbets- och näringsministeriet behandlar fortfarande Fennovoimas ansökan om att alls få bygga kärnkraftverket.

Föreningen Pro Hanhikivi vädjade på torsdagen till ministeriet att avbryta arbetena i Hanhikiviområdet, tills behandlingen av byggnadslovsansökan och projektets framtid har försäkrats eller tills principbeslutet upphävs på grund av att villkoren inte uppfyllts.

Läs också