Hoppa till huvudinnehåll

Kristinestad förnyar marknaden

Sommarmarknaden i Kristinestad
Sommarmarknaden i Kristinestad Sommarmarknaden i Kristinestad Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik sommarmarknad 2015

Från och med nästa år kommer Kristinestad att samarbeta med centralorganisationen för torg och marknadshandel kring marknadsarrangemangen. Det betyder att staden inte längre har egen personal som sköter om torgplatserna, utan det är centralorganisationen som är i kontakt med marknadsförsäljarna.

Kristinestads näringslivscentral är fortfarande huvudarrangör. Centralorganisationen för torg- och marknadshandel, TMK, blir underleverantör och kommer bland annat att ha hand om marknadsföring, platsförsäljning, fakturering och merparten av de praktiska arrangemangen

Vintermaknaden blir vårmarknad

En annan förändring nästa år är att kyndelsmässomarknaden, eller vintermarknaden, upphör. I stället ordnas en ny marknad på våren. Vårmaknaden ordnas 1-2 april 2016 för första gången.

Trots att den har långa traditioner har den minskat i betydelse. Därför prövar man ett nytt koncept.

Alla företagare som deltar i årets Sommarmarknad erbjuds en plats på Vårmarknaden.

Kristinestads näringslivscentral och centralorganisationen för torg- och marknadshandel TMK undertecknade den 9 juli samarbetsavtalet kring marknadsarrangemangen i Kristinestad.

Höstmarknaden ordnas även i fortsättningen och i år ordnas den för sista gången i Kristinestad egen regi.

- TMK är känd för bra marknadsföring av alla sina evenemang. Framöver kommer till exempel varje marknad att marknadsföras med 200 stora reklamskyltar längs landsvägarna runt om i landskapet, säger Angelique Irjala, VD på Kristinestads näringslivscentral.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten