Hoppa till huvudinnehåll

Manliga friluftslekar: Kasta kärrhjul & lyfta smidesstäd

Förr i tiden var det viktigt att kunna visa sin styrka genom olika slags dåd. Några mer lekfulla sätt var att kasta kärrhjul och att lyfta smidesstäd.

En man lyfter två kärrhjul. Bilden är tagen 1930 i Korsnäs.
En man lyfter två kärrhjul. Bilden är tagen 1930 i Korsnäs. Bild: Maximilian Stejskal 1930, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet kasta kärrhjul

Kasta kärrhjul

Man ställer sig mellan hjulen, fattar tag om axeln och lyfter upp kärrhjulen samt kastar dem över huvudet bakåt.

Man kan kasta kärrhjul på tvenne sätt. Det går lättare, om man får böja armarna och benen, då man lyfter kärrhjulen från axeln. Svårare är att med raka armar gunga kärrhjulen ett tag fram och tillbaka och sedan på raka armar kasta dem över huvudet.

Man kastar med två händer utom de riktigt starka som kastar med en arm. Vid fattningen kan ibland ena handen ha ett motgrepp, den andra ett frångrepp, stundom har båda händerna motgrepp, handflatorna är uppåtvända. Då man kastar med en hand, håller man i egen handlove.

En man lyfter två kärrhjul på sina axlar utan att hålla i med händerna. Bilden är tagen 1932 i Esse.
En man lyfter två kärrhjul på sina axlar utan att hålla i med händerna. Bilden är tagen 1932 i Esse. Bild: Maximilian Stejskal 1932, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet kasta kärrhjul

Ett mera sällsynt sätt är att ”räta upp sig med kärrhjulet på nacken”. En kraftig person lägger sin nacke under en kärrhjulsaxel som är omlindad med något tygstycke el.dyl. Han skall nu resa sig och på samma gång lyfta kärrhjulen med nacken samt kasta dem bakåt. Här gäller det att vara försiktig, så icke kärrhjulen faller ned på ryggen.
En man håller ett smidesstäd ovanför sitt huvud. Bilden är tagen 1930 i Finström, Åland.
En man håller ett smidesstäd ovanför sitt huvud. Bilden är tagen 1930 i Finström, Åland. Bild: Maximilian Stejskal 1930, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet lyfta ett smidesstäd

Lyfta ett smidesstäd

Starka karlar visade sin styrka genom att lyfta upp till 20 lispunds (ca 160 kg) smidesstäden. Man brukar lyfta smidesstäden på raka armar så högt man kan.

I smeden Pihlmans smedja i Tessjö, Strömfors finnes ett stort städ. Det är icke mången, som orkar lyfta det från marken, men en gång lyfte en, till synes svag och klen karl, såväl städet som en därpå sittande gosse.

Ur Maximilian Stejskals doktorsavhandling "Folklig idrott" från 1954.

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.