Hoppa till huvudinnehåll

Nils Torvalds för skarven till kommissionen

Juckasgrynnan i Vasa skärgård
Juckasgrynnan i Vasa skärgård Juckasgrynnan i Vasa skärgård Bild: Fredrik Holm juckasgrynnan

I sin skriftliga fråga till kommissionen om skarven påtalar Torvalds den explosionsartade ökningen i populationen och skadan på miljön arten för med sig.

Ifjol växte populationen till över över 20 000 fåglar i Finland, skriver Torvalds. Medlemsländer kan ändå avvika från fågeldirektivet och tillåta till exempel skyddsjakt på skarv. Undantaget tillämpas väldigt olika.

Torvalds lyfter fram statistik och visar att under åren 1980 - 2006 ökade skarven i Danmark från drygt 2 000 fåglar till över 27 000. Under samma period var ökningen i Finland 0 - 17 258 och i Sverige 753 - 40 598 fåglar.

Skadan är stor på skog, vegetation och vattendrag. Också den sociala och ekonomiska skadan är stor. Ändå är skarven skyddad genom EU:s fågeldirektiv.

Nu undrar Torvalds hur det är möjligt att fågeldirektivet kan tolkas olika. I en del länder begränsas skarvens utbredning, i andra betraktas den som skyddad.

Nils Torvalds
Nils Torvalds Nils Torvalds Bild: Yle/Roger Källman europaparlamentet

Torvalds ställer tre frågor till kommissionen:

1. Är det möjligt att se över fågeldirektivet vad gäller skarven?

2. Hur arbetar kommissionen för en hållbar utveckling av arterna och mindre skada på omgivningen och miljön?

3 Finns det orsak för kommissionen att lista skarven under annex två i fågeldirektivet, vilket tillåter en hållbar jakt på skarv.

Kommissionen ska besvara skrifliga frågor av europaparlamentariker inom sex veckor från att frågan ställts.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten