Hoppa till huvudinnehåll

Ejdrarna har haft dåligt år

En ruvande ejder i Ekenäs yttre skärgård.
En ruvande ejder i Ekenäs yttre skärgård. En ruvande ejder i Ekenäs yttre skärgård. Bild: Yle/Tove Virta rågören,Raseborg

Vädret verkar ha påverkat ejderns häckning. Det har varit ett sällsynt dåligt år för sjöfåglar överlag.

Ejdern häckade i år senare än normalt i Västnyland trots att vintern och vårvintern var ytterst milda.

- Allt var bäddat för en tidig häckning men den uteblev, konstaterar fågelforskaren Mikael Kilpi från Hangö.

Han tror att häckningen sköts upp på grund av att ejderhonorna, ådorna, blev stressade. De kan ha blivit stressade över de många örnarna eller det faktum att det finns mycket fler ejderhanar, gudingar, än det finns ejderhonor.

Rekordmånga ruvande ådor dödades

Ejdrarna har haft det knepigt under hela våren och försommaren. Fler bon än normalt förstördes.

Något som var extra förvånande var att också antalet dödade ruvande ådor var skyhögt i år.

- Det var snudd på rekordhögt och det här året kan endast tävla med år 2010, uppger ejderforskaren Markus Öst som är akademilektor i miljöbiologi vid Åbo Akademi.

I år slutade mer än 13 procent av boförsöken i att honan dödades.

- Det kan vara både örn och mink som är orsaken till ådornas död, uppskattar Markus Öst.

Ovanligt få ungar

Det föddes också väldigt få ungar i Tvärminne där ejderforskningens fältarbete pågår. Markus Öst räknar i det här skedet med att det blir endast 0,22 flygkunniga ungar per åda.

Det går att jämföra med exempelvis år 2013 som var ett gott år. Då fick varje åda i medeltal en flygkunnig unge och år 2008 som var ett väldigt gott år var reproduktionen närmare 2 flygkunniga ungar per hona.

Ett dåligt år var däremot 1996 då antalet var närmare noll. Då berodde det dåliga resultatet på ett reovirus som slog ut ungarnas immunförsvar. Det viruset har dock inte varit aktivt under senare år.

Under 2000-talet är årets notering den tredje sämsta, endast år 2003 och 2014 var sämre.

Överlag verkar de flesta sjöfåglar ha ett dåligt år åtminstone i västra Finska viken. Det beror troligtvis på vädret.

Ejderstammen har mer än halverats

Ejdern är skärgårdens överlägset mest talrika art. Västra Finska vikens ejderstam började växa till sig på 1950-talet. Ejdern hade sedan en guldperiod mellan åren 1985 till 1995 och som mest var populationen uppe i cirka 200 000 häckande par längs den finska kusten.

Efter det här har stammen mer än halverats och uppskattningsvis 80 000 par finns kvar.

Den yttre skärgården är närmast tömd på ejdrar medan läget inåt landet är bättre.

Två hanar på en hona

Ejderforskningen i Tvärminne har bland annat fokuserat på det faktum att det i dagens läge finns ett underskott av ådor i förhållande till gudingar. Det kan tänkas bero på att honorna oftare faller offer för havsörnen.

Havsörnen är troligtvis också en orsak till att ejdrarna måste häcka i nya områden.

Mikael Kilpi beskriver beståndet i Västnyland som krassligt.

- I våras fanns det nästan två hanar på en hona och redan det ger en fingervisning om att allt inte är som det ska vara.

”Början på en slutkrasch”

Också den ornitologiska föreningen Birdlife International har granskat utrotningshotade arter inom EU. Föreningen är speciellt oroad för sjöfåglarna. Ejdern bedöms vara mycket utrotningshotad i Europa eftersom beståndet har minskat kraftigt.

Mikael Kilpi tror att ejderbeståndet kommer att minska även i framtiden.

- Det kan hända att det vi ser nu är början på en riktig slutkrasch.

Han tror ändå inte att ejdern försvinner helt från den finländska skärgården. Men det kommer att gå dåligt om inget radikalt sker med ejderns ärkefiender, såsom örnen. Han konstaterar samtidigt att det kan vara svårt att göra något åt ejderns fiender.

Det skulle ändå vara viktigt att beslutsfattarna tar tag i saken, tycker Kilpi. Det är inte bara ejdern som är i en dålig sits. Det går också dåligt för andra arter i havsmiljon.

- Det viktigaste skulle vara att på allvar och på djupet utreda varför ejdern minskar, säger Mikael Kilpi.

Artikeln uppdaterades 17.7 kl. 11.40 med kommentarer av Mikael Kilpi.