Hoppa till huvudinnehåll

Träffa terapeuten på skärmen

Person som skriver på en bärbar dator
Person som skriver på en bärbar dator Bild: Yle övertidsarbete

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt erbjuder numera terapi på nätet. Via tjänsten psykporten.fi får användaren information om psykisk ohälsa och självhjälp för olika psykiska problem.

Jan-Henry Stenberg, psykoterapeut, specialpsykolog och direktör för IT psykiatri, har utvecklat tjänsten tillsammans med Matti Holi, direktör för HUCS psykiatri.

Behov av lättillgänglig psykoterapi

Stenberg berättar att idén till tjänsten föddes år 2006 då det fanns en beställning på en lättillgänglig hälsovårdstjänst som skulle erbjuda psykoterapi.

- Psykoterapi har visat sig vara väldigt effektivt i vården av en mängd olika psykiska störningar, men tillgången till den formen av terapi är inte tillräcklig i Finland, säger han.

Tjänsten minskar rädslan för vård och tröskeln att söka hjälp blir lägre.― Jan-Henry Stenberg

Psykporten är HNS nättjänst för ungdomar och vuxna som erbjuder information om psykisk ohälsa och självhjälp för olika psykiska problem. På webbplatsen finns också information om alla regionala och nationella tjänster.

Stenberg menar att psykporten gör det enklare och snabbare att finna stöd och rådgivning vid behov.

- Jag tror att tjänsten minskar rädslan för vård och att tröskeln att söka hjälp blir lägre. Det främsta problemet vi har inom psykiatrin för tillfället är att det tar för länge för folk att söka vård, säger han.

Nätterapi endast på finska

Psykporten erbjuder även nätterapi med läkarremiss.

- Alla finländare har rätt till nätterapi. Terapin sätter igång några dagar efter att patienten remitterats, berättar Stenberg.

Terapin sker över nätet men terapeuten du träffar är en verklig person. Nätterapeuten följer sedan med din utveckling, ger dig handledning och kontaktar dig vid behov.

För tillfället erbjuds tjänsten endast på finska.

- Vi har stött på en del tekniska problem som har gjort att vi inte kunnat översätta nätterapin till svenska. När vi kan erbjuda en svensk tjänst kan jag inte säga ännu, men den är på väg, berättar han.

Enda av sitt slag

På sidan hittar du en symtomnavigator som kan handleda dig till vilken grupp av symtom du känner igen dig i. Navigatorn ska underlätta möjligheten att finna rätt form av hjälp.

Modellen är unik i världen.― Jan-Henry Stenberg

- Det är meningen att tjänsten ska hjälpa dig att veta vart du ska vända dig för hjälp. På så sätt undviker du att bli förpassad från ett ställe till ett annat för att få lämplig vård, förklarar Stenberg.

Stenberg berättar att modellen än så länge är unik i världen.

- Så vitt jag vet finns det olika liknande nätportaler, men inga som erbjuder alla de tjänster psykportalen erbjuder, säger han.

"Åter igen är allt bättre på finska"

Miivi Selin-Patel, verksamhetsledare för den psykosociala föreningen Sympati, säger att hon förhåller sig positivt till tjänsten, men är besviken på att nätterapin endast finns tillgänglig på finska.
.
- Åter igen är alltt bättre på finska än på svenska, men konceptet är väldigt bra, jag tror att den kommer att vara av stor nytta. Nu gäller det att få ut informationen så att mänskor vet att den finns, säger hon.

Nätterapitjänsterna är gratis och finns för tillfället för depression, ångeststörning, panikstörning, alkoholmissbruk och dissociativ personlighetsstörning. Senare att kommer det även att erbjudas terapiprogram för tvångssyndrom, social fobi och bulimi.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen