Hoppa till huvudinnehåll

Dåliga vägar: Skärgårdsvägen

Väg 180, Skärgårdsvägen är livligt trafikerad på sommaren. Stora delar av vägen är helt okay, men när Yle Gräv efterlyste tips på dåliga vägar i Svenskfinland lyftes också Skärgårdsvägen fram. Det finns utrymme för förbättringar.

När den emblematiska Rävsundsbron på gränsen mellan S:t Karins och Pargas dyker upp i blickfånget så tar resenären steget in i Åbolands skärgård.

rävsundsbron
rävsundsbron Bild: Yle/Kjell Lindroos rävsundsbron

Den 50 år gamla bron börjar vara trött och därför sänktes hastigheten från 80 till 70 tidigare i år. En ny bro är under planering, men står färdig tidigast om 15 år.

rävsundsbron
rävsundsbron Bild: Yle/Kjell Lindroos rävsunds bro

Vägen fram till Pargas centrum är slät och fin. Där kör vi via den kännspaka rondellen…

bilrondell i pargas
bilrondell i pargas Bild: Yle/Kjell Lindroos rondell

… och möts av ett brobygge några kilometer utanför staden. Det är bron över Rödhällsund som får sig en ansiktslyftning; bron breddas och får därtill en lättrafikled till ett pris av drygt 2 miljoner euro.

rödhällsunds bro
rödhällsunds bro Bild: Yle/Kjell Lindroos rödhällsund

Trots att det är fredag när vi tar färjan över till Nagu behöver vi inte köa. Köbildningen blir aktuell längre fram på dagen. Nya trafikljus har tagits i bruk vid färjfästet.

färjfäste mellan Pargas och Nagu
färjfäste mellan Pargas och Nagu Bild: Yle/Kjell Lindroos färjfäste

Dessutom ska den för skärgården så viktiga trafikleden förbättras år 2017. Då tas en ny färja i bruk på sträckan Pargas-Nagu.

färja på väg till nagu
färja på väg till nagu Bild: Yle/Kjell Lindroos skärgårdsvägen

På Nagusidan träffar vi Helena Vigelius. Hon kommer egentligen från sommarstugan på Korpo, närmare bestämt Romar. Själva landsvägen är enligt Helena helt okay, men hon oroar sig för cyklisternas säkerhet på den livligt trafikerade vägen som saknar cykelbana.

helena vigelius vid nagu färjfäste
helena vigelius vid nagu färjfäste Bild: Yle/Kjell Lindroos helena vigelius

Taxichauffören Larry Lindroos i Nagu är däremot inte nöjd med Skärgårdsvägen. Vägytan är sliten, det finns för många hjulspår och ”vågor” längs vägen, klagar han. Speciellt illa är det på vintern och då särskilt på sidovägarna. En fast vägförbindelse mellan Nagu och Pargas står högt på önskelistan.

larry lindroos
larry lindroos Bild: Yle/Kjell Lindroos larry lindroos

Ju längre västerut man kör längs Skärgårdsvägen mot färjfästet i Pärnäs desto sämre blir beläggningen även om det inte finns regelrätta håligheter i vägen.

skärgårdsvägen
skärgårdsvägen Bild: Yle/Kjell Lindroos skärgårdsvägen

I Pärnäs vid färjfästet väntar Pertti Mäkinen på att köra ombord på färjan till Korpo. Skärgårdsvägen är kurvig, gungig och smal, säger han. Och i likhet med Helena Vigelius oroar han sig också för cyklisternas säkerhet; en cykelväg vore inte helt fel.

pertti mäkinen
pertti mäkinen Bild: Yle/Kjell Lindroos pertti mäkinen

NTM-centralen i Egentliga Finland har nyligen kommit ut med en sammanställning om vad som gjorts på Skärgårdsvägen under de senaste åren. Där betonas bland annat satsningarna på broar som har slukat ca 7 miljoner euro.

skärgårdsvägen
skärgårdsvägen Bild: Yle/Kjell Lindroos skärgårdsvägen

Sedan 2009 har man dessutom satsat 1,7 miljoner euro på ny vägbeläggning. Det längsta avsnittet som asfalterades var det mellan Prostvik och Nagu år 2009. I fjol gjordes dessutom spårrepareringar på sammanlagt 6 kilometer på Nagu.

skärgårdsvägen
skärgårdsvägen Bild: Yle/Evert Rönnqvist skärgårdsvägen

Däremot planeras inga större beläggningsarbeten under den närmaste framtiden.

skärgårdsvägen
skärgårdsvägen Bild: Yle/Kjell Lindroos rärnäs