Hoppa till huvudinnehåll

"Grannfejder hör till de svåraste att medla"

Riku Laurila
Riku Laurila vid Egentliga Finlands medlingsbyrå tror att en medling kan vara till stor hjälp för att få parterna i en grannfejd att förstå varandra. Riku Laurila Bild: Yle/Ylva Vikström egentliga finlands medlingsbyrå

Starka känslor och långvariga gräl gör det svårt att medla i grannfejder, men ändå tycker Riku Laurila vid Egentliga Finlands medlingsbyrå att fler borde ta vara på möjligheten. Medling är gratis, och ger de tvistande en chans att diskutera utan långa rättsprocesser.

Kimitoön och Pargas har båda gott om grannfejder enligt undersökningen som Svenska Yle publicerade i onsdags. Ändå är de få som tar vara på möjligheten att anlita en medlare i tvisten.

Av de ca 600 fall som Egentliga Finlands medlingsbyrå har hand om per år handlar bara ett tiotal om grannfejder.

– Dels tror jag folk inte känner till våra tjänster, dels finns det en risk att man inte tror på möjligheten att diskutera sig fram till en lösning om man grälat med grannen i flera år. Grannfejder väcker väldigt starka känslor, säger ledande medlingshandledare Riku Laurila.

Det är oftast polisen eller åklagaren som tar initiativet till medlingen efter att en brottsanmälan redan gjorts. Laurila påpekar ändå att det går att vända sig till medlare både före en rättsprocess, och när som helst under den.

Medlingen är gratis och sker helt på frivillig basis.

Hunden Rolle vakar över gamla arbetarbastun i Dalsbruk
Ibland kan husdjur ge upphov till grannfejder. Hunden Rolle vakar över gamla arbetarbastun i Dalsbruk Bild: Yle/Oskar Koivumäki en svensk sommar i finland

Serverar ingen lösning

De brottsanmälda grannfejder som når medlarna kan handla om allt från skadegörelse, ärekränkning och olaga hot till brott mot husfriden.

Rent konkret kan tvisten gälla husdjur, syskonbråk, tomtgränser, bilparkering, oljud, kulturskillnader eller dygnsrytmer som krockar,

– Ibland är det så enkelt som att folk verkar ha personligheter som bara inte går ihop, säger Laurila.

Medlaren träffar alltid parterna först på skilda håll, och sedan tillsammans, så många gånger som krävs.

Medlaren själv hittar aldrig på lösningen, utan finns bara där för att hjälpa parterna att själva komma fram till en överenskommelse.

– Ibland rör det sig om pengar, ibland om att man gör upp om nya förhållningsregler, säger Laurila.

Bryggbyggen faller inte alltid grannarna i smaken. Bild: YLE simtrappa

Diskussionen kan vara ett självändamål

Även om Laurila vurmar för att fler skulle vända sig till medlingsförmedlingens tjänster erkänner han att det är väldigt svårt att medla fram en lösning när det rör sig om grannfejder.

– I allmänhet når vi en lösning i femtio procent av fallen, men just när det gäller grannfejder lyckas det bara i vart fjärde fall, säger Laurila.

Han påpekar ändå att en medling utan lösning inte behöver vara förgäves.

– Det ger parterna en chans att tala och bli hörda, och i bästa fall kommer man i alla fall i gång med en konstruktiv diskussion, säger Laurila.

Lyckas medlingen kan parterna slippa undan en tung och utdragen rättsprocess.

Medling i brott- och tvistemål

Medlingstjänsten erbjuder en lagstadgad möjlighet att utreda och lösa motsättningar till följd av brott och tvister.

Medlingen i brott- och tvistemål är en avgiftsfri service där parterna i ett brott eller en tvist ges möjlighet att genom opartiska medlares förmedling mötas i förtrolighet, utreda ärendet på ett konstruktivt sätt, inverka på utgången av ärendet och komma överens om ersättning för eventuella skador.

Initiativ till medling via medlingsbyrån kan tas av en part i ett brott eller en tvist, av en vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig företrädare för en omyndigförklarad person, av polisen, åklagaren eller en annan myndighet.

Egentliga Finlands medlingsbyrå har cirka 600 medlingsfall per år, av dessa handlar ett tiotal om grannfejder.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland