Hoppa till huvudinnehåll

"Nationella grunden för att bygga Fennovoima saknas"

Stickpropp
Stickpropp Bild: Yle elektrisk propp

De finländska ägarnas behov av energi från Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki blir allt mindre. Motiveringarna för att få bygga Fennovoimas kärnkraftverk ifrågasätts av energiexpert.

Elbehovet för de finska ägarna i Fennovoima har minskat betydligt mer än landets totala elbehov. När Fennovoima lämnade in sin principansökan i januari 2009 framfördes att ägarnas elbehov var nästan 30 procent (25 TWh) av den totala elkonsumtionen. Ägarna ville enligt ansökan ha förmånlig el istället för att köpa el från den dyra elbörsen.

Elbehovet minskat med en fjärdedel

När Svenska Yle kartlade ägarnas elbehov meddelade Voimaosakeyhtiö SF först att bolaget inte har en färsk översikt av elbehovet. Hälften av ägarna gav Svenska Yle uppgifter om deras elbehov. Efter att ha redovisat dessa uppgifter för Voimaosakeyhtiö SF fick vi meddelandet att det nya kärnkraftverket täcker cirka hälften av ägarnas behov.

Det betyder att ägarnas elbehov i dag är 19 TWh. Alltså en minskning sedan 2009 med nästan en fjärdedel.

En orsak är att ägarstrukturen har förändrats. Sedan 2009 har 29 bolag hoppat av, det största avhoppet var E.on eller sagt nej till att investera i kärnkraftsbygget, till exempel Ekenäs Energi och Esse Elektro-Kraft.

Samtidigt har 13 nya finländska bolag, till exempel Haapajärven Lämpö och Andament Group kommit med i Fennovoima och kärnkraftsbygget Hanhikivi 1. Många av de nya lokala elkraftsbolagen som gått med håller på att bilda gemensamma bolag för att på det viset vara med i Voimaosakeyhtiö SF och där med i Fennovoima.

Dålig grund för nytt kärnkraftverk

Energiexperten och professorn Mikko Kara anser att det inte finns någon ekonomisk grund för Fennovoimas kärnkraftsbygge. Han hänvisar till kärnenergilagen som fastslår att det ska finnas ett nationellt helhetsintresse för att ett kärnkraftverk ska få byggas:

- Enligt lagen borde det vara nyttigt för hela ekonomin men om man ser på den ekonomiska utvecklingen är det inte så bra. Och Finlands bank har sagt att de kommande 20 åren inte heller blir mycket bättre.

Från Oy Finland Ab:s synvinkel borde man istället tänka på hur man ska gå vidare med Lovisa kärnkraftverk

Mikko Kara vill i stället att man ska satsa på att ersätta de gamla kärnkraftverken utanför Lovisa

- Från Oy Finland Ab:s synvinkel borde man istället tänka på hur man ska gå vidare med Lovisa kärnkraftverk under 2000-talet.

Allt mindre elkonsumtion

Det totala behovet av el i Finland har minskat sedan 2010 med 4,3 TWh och framtidsprognoserna för elkonsumtionen har skrivits ned. Samtidigt väntas kärnkraftverket Olkiluoto 3 snart stå färdigt och det betyder en tilläggskapacitet på cirka 13 TWh.

- Det är väldigt mycket för den nordiska elmarknaden.

Lovisa kärnkraftverk måste oberoende förnyas och då finns det färdig infrastruktur där för ett nytt kärnkraftverk. Dessutom anser Kara att ägarstrukturen är bättre än för Fennovoimas del.

Finlands dåliga ekonomi och fortsatta dåliga utsikter gör att Fennovoimas projekt har svårt att bli lönsamt enligt Mikko Kara.

- Jag vet inte hurudana avtal delägarna har med Fennovoima och vad för avtal Fennovoima har med Rosatom, men om det bara är fråga om att producera och sälja el så kan det knappast vara en ekonomisk investering.

Elpriset är fortfarande lågt

Elpriset har inte heller gått upp utan är fortsatt på en låg nivå. Så enligt Mikko Kara är riskerna stora för ett mindre kommunalt elbolag som är med i Fennovoimas bygge.

- Det är en stor ekonomisk risk att investera i Fennovoima och det är kanske också en teknisk risk då kunskapen ligger utanför Finland. Vad gäller marknadspriserna så är det förmånligare att köpa el från marknaden. Det borde vara nästan dubbelt så dyrt än vad det är i dag om man ska garantera att kärnkraftsinvesteringen är lönsam.

Artikeln ändrades cirka klockan 20:45 den 23 juli så att det står "det betyder en tilläggskapacitet på cirka 13 TWh." Det stod tidigare "det betyder en tilläggskapacitet på 1,8 Twh."

Läs också