Hoppa till huvudinnehåll

Wilhelmsson: Det är spännande år

Thomas Wilhelmsson vald till yle styrelseordförande
Samhället och arbetsmarknaden behöver vetenskapliga grundkunskaper, säger kansler Thomas Wilhelmsson. Thomas Wilhelmsson vald till yle styrelseordförande Bild: Yle styrelsen

På onsdag rapporterades det om att mindre utbildningar tappar sökande efter den förändringar i ansökningsförfarande. Thomas Wilhelmsson, kansler för Helsingfors universitet, tror att det läggs större vikt vid specialisering i framtiden.

– Målsättningen med den här förändringen som undervisningsministeriet kört igenom är att få in studenter på högskolorna snabbare. Nu är det ofta ett glapp på två-tre år från det att folk tar studenten till det att de börjar studera, och det är ju inte särskilt ändamålsenligt, säger Wilhelmsson.

Gemensam ansökan

Från och med i år har universitets- och yrkeshögskoleutbildningar en gemensam ansökan där sökande i ett tidigare skede än förr måste välja vilken studieplats de prioriterar. De som söker till sin första studieplats premieras med en egen kvot.

– Det här är ganska spännande de här åren att se hur studenterna reagerar på förändringarna och om de fungerar som de är tänkt. Risken finns att sökande blir försiktigare och inte vågar ta emot en studieplats de inte är säkra på att är rätt val, säger Wilhelmsson.

Enligt Wilhelmsson försöker Helsingfors universitet motverka det här genom att utveckla mer flexibla möjligheter att byta studieinriktning inom universitetet.

Några "gräddfiler" där studerande medvetet söker till utbildningar där en större del av de antagna kommer in för att sedan byta till en populärare inriktning det är svårare att komma in på tycker han inte man kan tala om. Det krävs oberoende att man gör väl ifrån sig inom de ämnen man väljer att studera.

Samhälle i förändring

Med alla stora förändringar i samhället och inom utbildningssektorn önskar Wilhelmsson att förståelsen för hur viktig grundforskningen är.

–Tillämpad forskning och utbildning betyder kanske att man kan utveckla något litet bättre. Men de riktigt banbrytande genombrotten, de stora hoppen framåt föds i regel från grundforskningen, säger Wilhelmsson.

– Ingen vet hur arbetsmarknaden ser ut om tio, eller tjugo år.

Allt vilar på grunden

Han poängterar att universitet som får ägna sig åt gedigen grundforskning behövs för vårt samhälle. Även arbetsmarknaden betjänas av det.

– Ingen vet hur arbetsmarknaden ser ut om tio, eller tjugo år. Då behöver vi människor som kan tänka analytiskt, se helheter, kunna kombinera fakta och skapa ny kunskap. Allt sådant som man får genom en gedigen vetenskaplig utbildning, säger Wilhelmsson.

Wilhelmsson är inte heller orolig för de mindre utbildningarna trots till synes låga antal sökande.

– Vi har tillräckligt antal sökande till alla linjer. Och vi måste komma ihåg att vi är ett tvåspråkigt universitet.

- Det som verkar vara en liten utbildning, om man ser till antalet svenskspråkiga platser, kan vara en stor utbildning inom universitetet, säger Wilhelmsson,

Förändringar i framtiden

En förändring i hur universitetsutbildningarna är strukturerade är inte omöjlig i framtiden.

Det är fullt möjligt att studerande i en rätt så närliggande framtid söker in till bredare grundstudier för att sedan specialisera sig längre fram.

– Det är en process som är på gång egentligen vid alla universitet i landet. Världen är mångdisciplinär och då är det bra att ha en bred bas. Då hinner studenten också under studiernas gång fundera på vad den vill specialisera sig på, säger Wilhelmsson.

Läs också