Hoppa till huvudinnehåll

Femtonåringar får gifta sig - ”möjliggör människohandel”

Foto: Yle/Arja Lento
Under tio år har drygt tusen barn gift sig i Finland. Foto: Yle/Arja Lento Bild: Yle/Arja Lento relation

Eftersom minderåriga kan gifta sig uppstår olika former av bisarra kryphål i samband med den nuvarande äktenskapslagen. Barnombudsmannen Tuomas Kurttila kräver att barnäktenskap ska förbjudas.

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila krävde under fredagen att äktenskapslagen ändras, så att justitieministeriet inte längre ska kunna bevilja äktenskapstillstånd till barn under arton år.

Barn under arton år kan beviljas tillstånd att gifta sig av religiösa skäl, graviditetsskäl eller av kulturella orsaker.

En underskrift går att förfalska. Finlands lag möjliggör människohandel.― Inka Hetemäki

Inka Hetemäki, programdirektör för Unicef och expert på barns rättigheter, håller med barnombudsmannen och sågar den nuvarande lagen.

- Det mest ofattbara är att barnet inte hörs i samband med att det här tillståndet ges, säger Hetemäki.

Tillståndet söks skriftligen och kräver föräldrarnas och barnets underskrift.

- En underskrift går att förfalska. Det betyder att ett barn kan giftas bort till en annan familj mot barnets vilja. Finlands lag möjliggör människohandel, säger hon.

”Intressanta kryphål”

I och med att barn kan gifta sig uppstår olika former av kryphål i lagen, som Inka Hetemäki beskriver som intressanta.

Ett barn kan gifta sig innan det fyllt sexton, samtidigt som ungdomar blir sexuellt myndiga först vid sexton års ålder.

- Om ett minderårigt barn gifter sig, så ansvarar föräldrarna inte längre för barnet.

I Finland finns det ingen nedre gräns för hur ung en person som ingår äktenskap kan vara. Det innebär att föräldrar inte har skyldighet att ta hand om exempelvis sitt gifta, fjortonåriga barn.

Betyder det också att ett barn som vill slippa sina föräldrar kan göra det genom att förfalska deras underskrifter och ansöka om att få gifta sig med en kamrat?

- Ja, det är möjligt i teorin, även om jag inte har hört talas om att det skulle ha hänt, säger Hetemäki.

Hon påpekar att den nuvarande lagen också ger upphov till andra motstridigheter. Ett barn kan gifta sig innan det fyllt sexton, samtidigt som ungdomar blir sexuellt myndiga först vid sexton års ålder.

Graviditet vanligaste orsaken

De flesta barnäktenskap tillåts av graviditetsskäl. I praktiken får barn bara tillstånd att gifta sig av kulturella eller religiösa skäl om de fyllt 17 år.

Om barnet inte fyllt sjutton år kan justitieministeriet be om ett utlåtande från barnskyddsmyndigheter innan de utfärdar äktenskapstillstånd.

De senaste tio åren har 1 138 barn gift sig i Finland. De flesta var flickor och 27 stycken var 14-15 år gamla.

Inka Hetemäki säger att hon inte har stött på människohandelsfall eller något annat tvivelaktigt i samband med barnäktenskap, men att lagen av principskäl borde uppdateras.