Hoppa till huvudinnehåll

Svårast att bli psykolog – se listan över alla finlandssvenska utbildningar

Studerande sitter böjd över papper vid ett bord
Studerande sitter böjd över papper vid ett bord Bild: Yle studier

I år var det konkurrensen hårdast vid utbildningen i psykologi vid Åbo Akademi. Femton sökande tävlade om varje studieplats vid linjen.

Näst svårast att komma in vid bland de finlandssvenska utbildningsprogrammen är fysioterapilinjen vid Arcada och på en tredje plats ligger akutvård vid Arcada. Dit sökte i år knappt elva respektive tio personer per studieplats. Kampen mellan sökande är hård också då det gäller studier i kulturproducentskap.

Också om man ser på antalet förstahandssökande i förhållande till antalet studieplatser är psykologin klart svårast att komma in vid, men då är det studier i medicin och juridik vid Helsingfors universitet som blir tvåa och trea.

Hanken i Helsingfors fick i år flest sökande men har också ett stort antal studieplatser. Det var drygt fem sökande som tävlade om varje studieplats i ekonomi.

Agrologlinjen vid Novia och slöjdlärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa hade minst sökande per studieplats i årets gemensamma högskoleansökan.

Utbildningsprogram Högskola Studieplatser Sökande totalt per studieplats Förstahandssökande per studieplats
Psykologi Åbo Akademi 18 14,9 11,6
Fysioterapi Arcada 28 10,7 4,5
Akutvård Arcada 20 9,5 5,1
Kulturproducent Arcada 10 8,9 2,6
Företagsekonomi, Vasa Novia 30 8,9 2,1
Hälsovårdare Arcada 15 8,7 1,9
Hälsovårdare, Vasa Novia 16 8,6 2,5
Ekonomi Åbo Akademi 90 8,5 2,3
Mediekultur Arcada 30 8,4 2,6
Idrottsinstruktör Arcada 25 8,1 2,6
Turism Novia 18 7,9 2,5
Ekonomi, Vasa Hanken 80 7,8 1,9
Företagsekonomi, Åbo Novia 40 7,8 1,6
Medicin Helsingfors universitet 38 7,8 6,0
Företagsekonomi Arcada 80 7,8 1,9
Socialpsykologi Helsingfors universitet 18 7,7 2,9
Juridik, Helsingfors Helsingfors universitet 24 7,6 6,6
Informationsteknik Arcada 20 7,6 2,8
Rättsnotarie Åbo Akademi 22 7,5 4,6
Barnmorska Arcada 15 7,5 2,1
Barnmorska Novia 12 7,4 3,2
Hälsovetenskaper Åbo Akademi 6 7,0 2,7
Sjukskötare Arcada 35 7,0 1,5
Speciallärare Åbo Akademi 20 6,9 2,2
Samhällsvetenskaper, Vasa Åbo Akademi 10 6,8 1,5
Hälsovårdare, Åbo Novia 14 6,8 1,7
Ergoterapi Arcada 15 6,7 2,1
Barnträdgårdslärare Helsingfors universitet 15 6,3 2,9
Statskunskap med förvaltning Helsingfors universitet 22 5,9 2,0
Socionom, Åbo Novia 40 5,9 1,5
Produktionsekonomi Novia 30 5,7 1,5
Barnträdgårdslärare Åbo Akademi 30 5,6 1,6
Socionom Arcada 50 5,6 1,8
Juridik; Vasa Helsingfors universitet 12 5,5 4,5
Estenom Novia 18 5,5 3,2
Lantmäteriteknik Novia 10 5,5 1,0
Utbildningslinjen för språk Åbo Akademi 50 5,5 2,0
Ekonomi, Hfors Hanken 184 5,3 3,5
Informationsbehandling Novia 15 5,3 1,3
Allmän- och vuxenpedagogik Åbo Akademi 15 5,3 1,0
Samhällspedagog Novia 15 5,1 1,1
Informationsbehandling, fil. mag. Åbo Akademi 20 5,1 2,0
Informationsteknik, diplomingenjör Åbo Akademi 20 5,0 1,3
Farmaci Åbo Akademi 25 4,9 1,9
Samhällsvetenskaper, Åbo Åbo Akademi 50 4,9 1,7
Historia Helsingfors universitet 10 4,9 2,4
Sociologi Helsingfors universitet 18 4,8 1,2
Biologi Helsingfors universitet 16 4,8 1,1
Process och materialteknik Arcada 15 4,7 0,7
Socionom, Vasa Novia 70 4,7 2,0
Bildkonst Novia 10 4,6 3,0
Filosofi Helsingfors universitet 7 4,6 0,9
Sjukskötare, Åbo Novia 51 4,6 1,5
Klasslärare Åbo Akademi 65 4,5 1,8
Kultur, tradition och historia Åbo Akademi 50 4,3 1,4
Byggmästare, Raseborg Novia 15 4,2 1,1
Logopedi Åbo Akademi 18 4,2 2,7
Pedagogik Helsingfors universitet 14 4,1 1,9
Maskin- och produktionsteknik Novia 45 4,1 2,2
Musiker/musikpedagog Novia 16 4,1 2,8
Sjukskötare, Vasa Novia 50 4,0 1,5
Odontologi Helsingfors universitet 8 3,9 3,1
Biovetenskaper Åbo Akademi 40 3,6 1,2
El- och automationsteknik Novia 60 3,5 1,8
Journalistik Helsingfors universitet 22 3,5 1,0
Socialt arbete och socialpolitik Helsingfors universitet 35 3,5 1,5
Medianom, foto Novia 18 3,3 1,6
Socialvetenskaper Åbo Akademi 20 3,3 1,3
Byggnads- och samhällsteknik, Vasa Novia 40 3,3 1,1
Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg Novia 20 3,2 0,8
Huslig ekonomi Åbo Akademi 8 3,0 1,8
Energi- och miljöteknik Arcada 40 3,0 1,0
Sjökapten Novia 40 2,8 1,4
Nordiska språk Helsingfors universitet 24 2,8 1,0
Naturvetenskaper Åbo Akademi 40 2,7 0,9
Byggmästare, Vasa Novia 30 2,6 1,5
Kemiteknik Åbo Akademi 45 2,4 0,8
Teologi Åbo Akademi 22 2,3 1,0
Slöjdpedagogik, teknisk slöjd Åbo Akademi 8 2,3 1,0
Kyrkomusik/barockmusik Novia 10 2,0 1,3
Hortonom Novia 15 2,0 1,1
Slöjdpedagogik, textilslöjd Åbo Akademi 8 1,5 0,3
Agrolog Novia 40 1,4 0,6

Källa: Utbildningsstyrelsen

Läs också