Hoppa till huvudinnehåll

Gonorré drabbar allt yngre i Finland

Hångel på stranden.
Unga reser längre bort än tidigare generationer. Hångel på stranden. Bild: Creative Commons / Moni Sertel hångel

I Sverige har antalet diagnosticerade fall av könssjukdomen gonorré ökat med 20 procent på ett år. Samtidigt varnar svenska epidemiologer för resistenta gonorréstammar.

Den svenska epidemiologen Torsten Berglund säger att gonorrébakterien blir alltmer svårbehandlad, eftersom den utvecklar resistens eller motståndskraft mot antibiotika.

- Det ser mörkt ut om vi inte kan ta fram nya läkemedel, säger Berglund i Svenska Dagbladet.

"Resistensen ett verkligt hot"

Kirsi valtonen är ledande läkare för smittosamma sjukdomar i Vanda.
Det gäller att få de nya riskgrupperna, unga män, att testa sig, säger Kirsi Valtonen. Kirsi valtonen är ledande läkare för smittosamma sjukdomar i Vanda. kirsi valtonen

I Finland är läget gällande gonorré något annorlunda. Antalet diagnoser är betydligt lägre, 286 fall år 2014, ett tjugotal fler än året innan.

Läkarna är ändå på sin vakt.

Gonorré, en allmänfarlig infektion

  • Gonorré är en genital, sexuellt överförbar infektion som orsakas av gonokocker.
  • Infektionen yttrar sig vanligen i flytningar från urinröret hos män och från slidan hos kvinnor.
  • Äggledarinflammation kan ge upphov till allvarligare infektioner hos kvinnor. Om bakterierna sprids till blodet kan stora leder drabbas, t.ex. knäna (knäledsinflammation, gonartrit).
    • Diagnosen fastställs genom att gonokocker påvisas. Behandling sker med makrolider eller kinoloner.

    (Källa: Nationalencyklopedin)

- Resistensen gällande gonorré är ett verkligt hot, säger ledande läkaren för smittosamma sjukdomar i Vanda, Kirsi Valtonen.

Valtonen säger att läkarna har varit tvungna att ändra den antibiotika som används i första linjen mot gonorré.

- Vi har ännu inte multiresistenta gonorréfall i Finland, enligt mina uppgifter, förklarar Valtonen.

Nu får yngre smittan

Det är de yngre, mellan 20-35 år som får de flesta gonorrésmittorna, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd, THL.

73 procent av de smittade än män och 27 procent kvinnor.

Anonyma test per post populära

Kirsi Valtonen beklagar att det är svårt att nå ut till riskgrupperna i dag. Däremot har de anonyma tester för både klamydia och gonorré via nätet varit en framgång.

- Man kan göra testet hemma och posta det till laboratoriet. Det har fungerat bra, då man inte behöver gå till någon hälsocentral, utan gör testet själv, säger Valtonen.

Hon betonar att det är viktigt att låta testa sig varje gång man haft samlag med någon man inte känner - utan kondom. De flesta gonorrésmittor är inhemska och många tycks tro att man inte kan få några könssjukdomar här i Finland.

- Det skulle också vara viktigt att få tag i de de symtomfria smittobärarna i tid, innan de hinner smitta könssjukdomen vidare. Omkring hälften av gonorréfallen kan vara symtomfria, säger Valtonen vidare.

Tidigare Ryssland - nu Thailand

De flesta gonorrésmittorna i Finland kan spåras till huvudstadsregionen.

- 70 procent av smittorna i Vanda drabbar 30 åriga män, eller ännu yngre, förklarar hon. Tidigare diagnosticerades gonorré bland män som reste till Ryssland men numera smittas man antingen i Finland eller utomlands - i Thailand. Många yngre reser dit.

Hur botas könssjukdomar?

  • Gonorré, syfilis och klamydia botas alla med antibiotika.
  • I Japan, Frankrike och Spanien fann man tidigare i år gonorré som inte gick att bota med antibiotika eftersom bakterien hade blivit resistent. I Finland har resistent gonorré ännu inte påträffats.
  • Vill man undvika könssjukdomar ska man använda kondom.

I Vanda är gonorréfallen få, i fjol 18 stycken - men man diagnosticerade nästan 700 fall av klamydia.

Inställningen till sexualiteten har ändrats

Varför ser vi en ökning av könssjukdomarna gonorré och klamydia?

- Inställningen till sexualitet har ändrats ytterligare och man kan ha flera partners.

- Kondomen glöms bort - oftare än förr, säger Valtonen.

Läs också