Hoppa till huvudinnehåll

Jakten på en ny kommundirektör i Kronoby tar fart 17 augusti

Kronoby kommungård
Kronoby kommungård Bild: Yle/ Kjell Vikman kronoby

Kommunstyrelsen i Kronoby torde ha ett förslag till platsannons på sitt möte den 17 augusti.

- Utgående från våra diskussioner under mötet senare i augusti tror jag att vi spikar tidtabellerna när ansökan skall vara inne och hur vi skall gå tillväga med intervjuer och liknande, säger kommunstyrelsens ordförande i Kronoby, Liane Byggmästar (SFP).

Kronoby vill ha en Superman-(kvinna)

Kommunstyrelsens ordförande, Liane Byggmästar (SFP)
Liane Byggmästar Kommunstyrelsens ordförande, Liane Byggmästar (SFP) Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,liane byggmästar

Det krävs mycket av en kommundirektör i dagens läge även om kommunen inte är större än Kronoby. Det gäller att kunna kryssa mellan många olika viljor i kommunen och statliga reformkrav utan att åka på grund. Det här syns också i den lista

på egenskaper som Liane Byggmästar(SFP) tycker att den följande direktören bör ha.

- Personen bör vara flexibel, analytisk, psykologisk, diplomatisk, ha goda kontakter och vara en bra förman för personalen, säger Liane Byggmästar. Dessutom bör hen kunna lyfta kommunen ekonomiskt.

Liane Byggmästar är inte främmande för tanken att utomstående krafter tas in när kandidaterna i sinom tid skall bedömas och intervjuerna göras. Hon tror inte att det blir någon headhunting process med utomstående konsulter, däremot kommer hon och säkert de övriga styrelsemedlemmarna också att kontakta personer och uppmana dem att söka tjänsten.

De två senaste direktörerna har kommit från Nykarleby

Kronobys två senaste kommundirektörer, Stig Östdahl och den nuvarande, Mikael Djupsjöbacka, kom båda från tjänster i Nykarleby. Frågan är om blickarna igen riktas till Nykarleby.

Liane Byggmästar erkänner att hon åtminstone i skämtsam ton talat med stadssekreteraren i Nykarleby, Tomas Knuts om saken.

- Jag tycker nog att vi har fiskerättigheter överallt och det är inte främmande för mig med en nykarlebybo, säger Liane Byggmästar.

Tomas Knuts har inte gått att nå för en kommentar om sitt eventuella intresse för att söka tjänsten som kommundirektör i Kronoby.

Läs också