Hoppa till huvudinnehåll

Stort intresse för amorteringsfria lån i Åboregionen

Många bankkunder passar på att ta paus i sina amorteringar just nu. Bild: Yle op

Flera bostadslånekunder i Åboregionen väljer att ta paus i sina låneamorteringar. Den låga räntenivån gör att bankerna gärna beviljar amorteringsfria perioder.

Många med bostadslån har under året valt att ta en paus i avbetalningen av bostadslånet för att i stället ha mer pengar till annan konsumtion.

Vid Åbonejdens Andelsbank talar man om ett enormt intresse.

- Vi har behandlat över femtusen ansökningar vilket är klart mer än ifjol än under samma tid ifjol, säger försäljningschef Satu Astala i Åbo.

Banken förde under våren en kampanj där man sänkte tröskeln för amorteringsfria lån och erbjöd bostadslånekunderna perioder på sex eller tolv månader utan avbetalningar. Under tiden betalar kunden endast räntekostnaderna, medan amorteringarna skjuts fram.

Ökat intresse

Också vid Aktia Banks kontor i Åbo har man noterat en ökat intresse till amorteringsfria lån.

-Här i Åbo har vi beviljat ungefär tio procent fler ansökningar än ifjol, berättar placeringsspecialist Daniela Aalto.

Kunderna kan ha varierande skäl till varför de vill ha en paus i avbetalningarna, säge Aalto.

-Orsakerna kan vara många, men det kan handla om att man blir arbetslös eller permitterad eller att man blir föräldraledig.

Daniela Aalto, kundrådgivare på Aktias kontor i Åbo.
Placeringsspecialist Daniela Aalto säger att orsakerna till att folk ber om paus i sina amorteringar kan vara allt från arbetslöshet till föräldraledighet. Daniela Aalto, kundrådgivare på Aktias kontor i Åbo. Bild: Yle/Ville Hupa aktia i åbo

Vid Nordea är situationen i stort sett oförändrad, säger Taina Tallbacka-Kitola, vice-regionchef i Sydvästra finland.

Det kan enligt Tallbacka-Kitola också bero på att banken redan en tid erbjudit kunderna en möjlighet till det man kallar flexamortering.

-Det går att göra direkt via nätbanken, säger vice-regionchef i Sydvästra finland, Taina Tallbacka-Kitola.

"Nu är en utmärkt tid att betala av lånet"

En stor orsak till att bankerna gärna beviljar sina kunder pauser i låneavbetlanignar beror på räntan, även om man också talat om att vilja stimulera ekonomin.

Den historiskt låga räntenivån har pressat ner bankernas lönsamhet. För kunderna kan möjligheten till amorteringsfria låneperioder kännas som ett lockande och rimligt alternativ under en tid av ekonomisk osäkerhet.

Risker finns

Samtidigt har man till exempel vid Finlands Bank också lyft fram riskerna i att människor skjuter fram lånebördan till framtiden.

Satu Astala på Andelsbanken erkänner att det kan föreligga i en risk i att lånetiden förlängs.

- Om pengarna används till att upprätthålla en livsstil som är ohållbar i förhållande till de egna inkomsterna, så kan det finnas en risk. Därför är det bra att disktuera situationen tillsammans med banken på förhand.

Vid Skattebetalarnas centralförbund uppmanar vd Teemu Lehtinen också till eftertanke.

- Det är bra att komma ihåg att det just nu är vettigt att betala av lånen då räntenivån är låg. Har man ett bostadslån på till exempel 15-20 år så hinner nog räntenivån ännu gå upp också under den tiden.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland