Hoppa till huvudinnehåll

Malaxlimpan får inte bygga ut - överklagar

Bild: YLE/Rolf Granqvist malaxlimpan

Malax limpan verkar i moderna lokaler från år 2009. Men de är trånga. Man har knappt tusen kvadratmeter till sitt förfogande, och företaget vill utvidga med 200 kvadratmeter till.

Dels behövs utrymme för degtillverkning, dels för lager. I maj månad ansökte Malax limpan om bygglov. Tomten, som företaget arrenderar av staden till år 2046, har 200 kvadratmeter outnyttjad byggrätt.

Men det blev ändå nej. Den sextonde juni bestämde stadsstyrelsens planeringssektion att hela Risöområdet beläggs med byggförbud i två år. Det betyder att inga nya bygglov beviljas även om de annars vore berättigade. Byggförbudet motiveras med att områdets detaljplan håller på att göras om.

Malax limpan har valt att överklaga byggförbudet till Vasa förvaltningsdomstol.

Planerar för Ikea

I dag finns det tre aktörer på området; ABC, Malax limpan och Halmesmäkis logistikcentral. Det som gör det så intressant just nu är den enorma expansion som man skissar på där. Enligt ett förslag till ny detaljplan ska det byggas ett Ikea möbelvaruhus, ett Ikano köpcentrum samt en Prismabutik längs den södra infarten till Vasa längs E8.

Problemet är att de tre enheterna behöver stora mängder parkeringsplatser, upp till 7 000. Men om både Halmesmäki och Malaxlimpan finns kvar i Risö blir det enbart plats för 5 000 bilar.

Vasa stad har ett intentionsavtal med Ikea som löper ut hösten 2016. Innan dess ska områdets plan vara färdig, så det börjar bli dags att staka ut en plan nu. En sådan plan kunde vara att Malax limpan och Halmesmäki flyttar bort.

Åtminstone ett alternativt område har diskuterats med Malax limpan. Kuljetusliike Halmesmäkis vd Hannu Halmesmäki säger till Yle Österbotten att han kommer att ha en första träff med Markku Järvelä, Vasa stads tekniske direktör, i nästa vecka.

Läs också