Hoppa till huvudinnehåll

Yle-enkät: Tålamodet tryter med Fennovoima

Bild av hur Fennovoimas kärnkraftverk kan komma att se ut.
Bild av hur Fennovoimas kärnkraftverk kan komma att se ut. Bild: Fennovoima aes-2006

Riksdagsledamöternas tålamod börjar tryta med Fennovoima, visar en enkät av Yle Uutiset. Nästan hälften av de som besvarade enkäten är redo att förkasta hela projektet ifall kravet på inhemskt ägande inte uppfylls före den 6 augusti.

Yle Uutiset frågade riksdagsmännen om deras inställning till Fennovoimaprojektet. Av 200 ledamöter nåddes 141, varav 124 svarade.

Av de som svarade tyckte 46 procent att torsdag nästa vecka (6 augusti) är absolut deadline för Fennovoima att uppfylla kravet på inhemskt ägande, medan 29 procent inte instämmer i detta och 25 procent inte tog ställning.

Efter att Fennovoimas kroatiska partner Migrit förkastades av Arbets- och näringsministeriet fick bolaget tid på sig att hitta en ny kompanjon till den 6 augusti då regeringen behandlar frågan.

- Nu borde man sträcka händerna i vädret och sluta med denna konstgjorda andning, säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP).

Om Fortum eller något annat inhemskt energiföretag går med och garanterar det inhemska ägandet på 60 procent är 55 procent av de som svarade på enkäten redo att fortsätta med behandlingen av kärnkraftverksprojektet.

- Om det visar sig att Fortum är på väg med i projektet är det utan vidare motiverat att ge tilläggstid, säger riksdagsledamot Elsi Katainen (C).

Nästan häften av de svarande (46 procent) ansåg att Fennovoimas ansökan om bygglov bör förkastas eftersom kravet på inhemskt ägande inte uppfylldes vid den förra deadlinen den 30 juni.

Här var dock ledamöterna splittrade och 43 procent var av motsatt åsikt. Elva procent tog inte ställning.