Hoppa till huvudinnehåll

KSML: Regeringsprogrammet ökar ojämlikheten

En man och hans plåmsa.
En man och hans plåmsa. Bild: AP Graphics Bank. inkomster

Regeringens propositioner ökar inkomstklyftorna och försvagar grundtryggheten, bedömer man på Institutet för hälsa och välfärd THL. Särskilt utsatta är pensionärer.

Förslagen i regeringsprogrammet tillintetgör många av de förstärkningar som de föregående regeringarna gjort i grundtryggheten, bedömer forskaren Pasi Moisio vid THL i en intervju med Keskisuomalainen.

Moisio säger att regeringarna under Kiviniemis, Katainens och Stubbs tid återställde grundtryggheten till nivån före 1990-talets recession.

De mest signifikanta försämringarna i grundtryggheten är enligt Moisio att man fryser grundtrygghetens indexhöjning och skär ner i bostadsstödet för pensionärer.

- Det går emot logiken att en pensionär tillfälligt ska ha en högre grundtrygghetsnivå.

En pensionär borde med långvarigt stöd kunna täcka kostnaderna för kapitalvaror som kylskåp, kläder och bil, säger Moisio.

Också utkomststödets relation till utkomstskyddet för arbetslösa oroar. Om det blir så att man inte fryser utkomststödet kan det enligt Moisio orsaka en snedvridning där utkomststödet blir högre än utkomstskyddet för arbetslösa.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes