Hoppa till huvudinnehåll

Nedgången fortsätter för finlandssvenska församlingar

Lovisa kyrka 2015.
Lovisa kyrka. Lovisa kyrka 2015. Bild: Yle/ Lena Linderborg lovisa kyrka

Stora församlingar klarar sig rätt bra, men många mindre är i kris. Nu söker församlingarna febrilt efter lösningar som inte skulle drabba själva verksamheten.

Sakta men säkert har ekonomin försämrats i de finlandssvenska församlingarna under de senaste 5-6 åren. Orsakerna är många: den utdragna lågkonjunkturen, utskrivningarna ur kyrkan, alltför många svårskötta fastigheter är några exempel.

Församlingarna har ändå inte lagt sig platta inför krisen utan kämpat emot så gott de kunnat. Eftersom det är lättare att klara ekonomin i en större församling har man satsat på sammanslagningar. Under de senaste tio åren har antalet finlandssvenska församlingar minskat från 80 till 56.

Situationen just nu lite bättre

Sammanslagningarna kan vara en förklaring till att situationen just nu inte är fullt så svår som den kunde vara, bedömer notarie Clas Abrahamsson på domkapitlet i Borgå stift. Han har precis tagit sig en titt på den senaste ekonomiska statistiken.

Notarie Clas Abrahamsson
Clas Abrahamsson. Notarie Clas Abrahamsson Bild: Yle/Berislav Jurisic notarie

- Den sista raden i bokslutet ser i många fall mycket bättre ut än jag hade vågat hoppas, säger Abrahamsson.

Men på längre sikt räknar han med fortsatt nedgång.

- Det är en realitet vi måste räkna med. Ekonomin försämras, inte dramatiskt men i stadig takt.

Svårsålda fastigheter

Trots många fördelar leder sammanslagningarna också till nya problem.

- Mängder av fastigheter blir överflödiga, och de är dyra att underhålla. Vi försöker bli av med dem, men de är svårsålda. Kyrkliga fastigheter har just inget marknadsvärde. Det här håller på att bli en kvarnsten för många församlingar, säger Abrahamsson.

Också de mångomtalade utskrivningarna ur kyrkan bidrar till den ekonomiska nedgången. I Lovisanejdens kyrkliga samfällighet, som består av sju församlingar, landade nettoutskrivningen på 238 personer i fjol.

Dessutom var antalet döpta betydligt färre än antalet döda, berättar ekonomichef Mona Antas på samfälligheten.

- Och till råga på allt är utflyttningen från Lovisanejden större än inflyttningen, konstaterar Antas.

Också Lovisanejden belastas av många fastigheter.

- Vi har 6 kyrkor, 8 kapell, 8 församlingshem, 5 prästgårdar, 1 lägergård, 1 radhus och 11 begravningsplatser, räknar Antas upp.

Rationalisering nödvändigt

Antas ser en rationalisering av förvaltningen som en möjlig lösning på samfällighetens problem.

- Sju församlingar betyder sju kyrkoherdar. Två församlingar, en svensk och en finsk, skulle spara kostnader.

Både Antas och Abrahamsson betonar hur viktigt det är att församlingarna inte prutar på sin kärnverksamhet.

- Den vill vi inte röra. Det är ju därför vi alls existerar, säger Antas.

Vad består då kärnverksamheten av?

- Gudstjänster, arbete med barn och ungdom och diakoni, sammanfattar Abrahamsson.

Läs också