Hoppa till huvudinnehåll

Få jämställdhetsplaner uppfyller kraven

Jämställdhet
Jämställdhet Bild: Johannes Jansson/norden.org jämställdhet

En rundringning till finlandssvenska kultur- och läroinrättningar visade att många arbetsgivare struntar i att uppdatera jämställdhetsplanen och att myndigheterna inte har resurser att systematiskt granska huruvuda organisationer följer lagen.

Vi årsskiftet reviderades jämställdhetslagen och Finland fick också en ny diskrimineringslag. De nya lagarna förbinder bland annat företag att minst vartannat år kartlägga personalens löner.

I regeringsprogrammet står det att kvinnor och män är jämställda, men många faktorer i samhället tyder på att påståendet är en sanning med modifikation.

För att komma åt diskriminering på arbetsplatser måste alla inom organisationen dagligen reflektera över och arbeta med jämställdhetsfrågor, men jämställdhetskonsult Malin Gustavsson på Ekvalita säger att jämställdhetsarbetet är ett krav som sällan uppföljs eller granskas av myndigheter och att det innebär att många organisationer tenderar att fuska med arbetet.

Plan bevisar reflektion

Alla organisationer med minst 30 regelbundet anställda måste skapa en jämställdhets- och likabehandlingsplan som uppdateras minst vartannat år. Planerna är arbetsplatsens mest konkreta bevis på hur organisationen arbetar med jämställdhetsfrågor, och det största ansvaret ligger hos organisationens ledning.

- A och O är var ledningen tycker och tänker kring jämställdhetsfrågor för det är ledningen som bestämmer riktningen, säger Gustavsson.

I en rundringning till finlandssvenska kultur- och utbildningsinstanser visade det sig att alla hade en jämställdhetsplan för sin personal, men många instanser hade försummat sin plikt att uppdatera planen och utvärdera jämställdhetsarbetet.

Enligt Gustavsson ger det ett sken av att frågan inte prioriteras på arbetsplatsen. Det viktigaste är trots allt att organisationerna har en jämställdhetsplan att luta sig tillbaka på.

- De finska myndigheterna går i allmänhet inte in och granskar jämställdhetsplanerna vid olika organisationer och arbetsgivare. Det finns helt enkelt inte resurser för en kontinuerlig granskning. Däremot blir straffet betydligt strängare ifall en arbetsgivare blir dömd för diskriminering, och organisationen saknar en jämställdhetsplan.

Viktigt att planen är funktionell

Gustavsson brukar jämföra jämställdhetsarbetet med arbetet kring demokrati.

Malin Gustavsson, konsult i jämställdhetsfrågor
Jämställdhetskonsult Malin Gustavsson Malin Gustavsson, konsult i jämställdhetsfrågor Bild: YLE/ Kjell Vikman malin gustavsson

- Vilken organisation skulle påstå att demokrati och rättvis behandling är uppnått och avklarat? Det finns en nonchalans i Finland som antyder att jämställdheten är uppnådd och att jämställdhetsarbetet därmed är onödigt, men precis som demokrati är jämställdhet en pågående process.

Det viktigaste är att jämställdhetsinsatserna är funktionella menar Gustavsson. Ett jämställdhetsdokument tjänar inget syfte ifall det inte är ändamålsenligt.

- Det största problemet med jämställdhetsplanerna är att de bara är hyllvärmare utan någon praktisk förankring. Det finns inget intresse av att verkställa jämställdhetsplanen utan organisationen sammanställer planen för att de måste.

Gustavsson brukar därför tipsa organisationer om att skapa ett jämställdhetsdokument som påminner personalen om de andra dokumenten. Då blir också jämställdhetsplanen lättare att läsa och implementera.

Olika former av diskriminering

Den reviderade jämställdhetslagen och den nya diskrimineringslagen ska skapa ett tydligare system och undvika feltolkningar. Enligt Gustavsson borde diskriminering inte vara en tolkningsfråga, men mycket tyder på att både arbetsgivare och arbetstagare behöver tydligare riktlinjer.

- Planen får se ut hur som helst, men jag brukar rekommendera att den innehåller åtminstone en lönekartläggning, en analys över könsfördelningen inom organisationen, en tydlig arbetsfördelning och en plan om utvärdering och uppföljning.

Gustavsson påpekar också att det är viktigt att känna till olika former av diskriminering.

- Att medvetet diskriminera en kollega är en sak, men mycket av dagens diskriminering är helt omedveten och den här formen av indirekt diskriminering försöker den nya lagen komma åt.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes