Hoppa till huvudinnehåll

Yle startar en ny tjänst för att dela och skapa medieinnehåll

Yles nya tjänst samlar Finlands senaste medieinnehåll och publicerar det på webben, via radio och på tv. Vem som helst kan ansöka om att vara delaktig i projektet. Tjänsten börjar publicera innehåll i början av oktober.

Utgångspunkten för den nya medietjänsten är öppenhet och vem som helst kan genom sitt eget material ansöka om att vara delaktig i tjänsten. Målsättningen är att åstadkomma ett riksomfattande nätverk av aktörer som skapar nytt innehåll, stöder varandra och delar med sig av sitt kunnande. Den nya tjänsten öppnar den 2 oktober.

“Yle vill hitta nya stjärnor, internetfenomen och intressanta programkoncept och dela det mest relevanta innehållet med hela befolkningen. Slutresultatet blir ett webbaserat innehållsflöde som även kommer att få plats på Yles tv- och radiokanaler”, berättar Risto Kuulasmaa, utgivningschef för Yles finskspråkiga tv-utbud och Yle Arenan.

“Helheten har planerats tillsammans med ungdomar i åldern 15-25 år men för medietjänstens målgrupp och medarbetare finns det inga åldersgränser. Alla finländare är välkomna med. Yles roll i projektet är att upprätthålla ramarna och införa Yles värderingar. De medarbetare som väljer och skapar materialet står själva för tjänstens innehåll. Målsättningen är att föra fram nya finska aktörer på mediefältet”, berättar Kuulasmaa.

Det är publiken som kommer att välja den nya medietjänstens namn. Namntävlingen och en intresseanmälan finns på adressen yle.fi/aihe/keksinimitahan. Namnet på den nya medietjänsten kommer att presenteras i samband med Tubecon den 15 augusti på Helsingforsarenan.

“Vi bestämde oss för att hålla en namntävling eftersom vi vill betona att den nya medietjänsten tillhör publiken och de som arbetar med innehållet”, säger Risto Kuulasmaa.

Ett råd bestående av projektets medarbetare beviljar småskalig finansiering

Projektets medarbetare bildar tillsammans ett råd som utreder ansökningar och beviljar finansiering åt nya projekt. Finansieringen kan vara allt från några hundra euro till tvåtusen euro per projekt. I samband med finansieringen kommer man också överens om rättigheterna för innehållet. Rådet sammanträder för första gången vid slutet av september och består av unga YouTube-framgångar, experter från mediebranschen och representanter från allmänheten.

Jan Zapasnik, en av grundarna till Basso Media, är huvudansvarig producent för den nya medietjänsten och har vid sidan av Kuulasmaa varit med och planerat upplägget. Zapasnik kommer efter vårens planeringsskede att leda gruppen för projektets medarbetare.

“Vi söker nu innehållsredaktörer som känner till olika genrer och vill vara med och välja ut det bästa innehållet och de bästa aktörerna till den nya medierevolutionen i Finland. En av våra utgångspunkter i projektet är att undvika att innehållet blir centrerat till Helsingforsregionen och vi vill inspirera ungdomar runt om i Finland till att skapa sitt eget material. Under de kommande veckorna kommer vi att dra verkstäder bland annat i Ivalo tillsammans med Yles samiska redaktion och på Mediapolis i Tammerfors. För de innehållsredaktörer som väljs till tjänstens medarbetare kommer det också att ordnas ett läger i Helsingfors”, berättar Zapasnik.

Musta Barbaari och Prinssi Jusuf producerar innehåll

Vid sidan av det material som skapas av aktörerna så kommer medietjänsten också att beställa in eget material till flödet. Det första beställda innehåll som redan har blivit bekräftat är träningsprogrammet Taru Painojen Herrasta (Sagan om vikternas herre). Videoserien skapas av Musta Barbaari och Prinssi Jusuf som bland annat är kända för sitt arbete mot rasism.

“Taru painojen herrasta var en omfattande underhållningsserie som Youtube-tittarna med spänning väntar på att ska återuppstå. Det finns helt enkelt inget annat alternativ än att uppfylla folkets önskan”, beskriver James “Musta Barbaari” Nikander.

För mer information:
Utgivningschef Risto Kuulasmaa tel. 040 1477 275, risto.kuulasmaa@yle.fi
Namntävlingen finns på adressen yle.fi/aihe/keksinimitahan