Hoppa till huvudinnehåll

Vägarna förfaller - reparationerna har halverats

Dåliga vägar finns det gått om i Finland.
Dåliga vägar finns det gått om i Finland. Bild: YLE/Markku Hautala dåliga vägar

Yle har rapporterat att Finlands vägnät är i kris. Antalet vägar som är i akut behov av ny beläggning ökar och som väntat bottnar problemet i brist på pengar.

Asfalt består av grus som binds samman av bitumen. Bitumen är ett bindemedel bestående av kolväten som framställs ur råolja. När priset på råolja går upp blir också asfalten dyrare. Mängden bitumen i asfaltblandningen avgör hur bra asfalten håller.

För lite bitumen leder till att asfalten blir skör och frasig. För mycket bitumen leder däremot till att asfalten blir mjuk och porös.

Reparationerna har halverats

Trafikverket får årligen ungefär ett lika stort anslag beviljat för reparation av beläggningsskador, men eftersom både material- och personalkostnaderna har ökat räcker anslaget inte till. Det här har lett till att antalet asfaltkilometer som repareras varje år har halverats under det senaste decenniet.

- Vi belägger betydligt mindre i dag. För tio år sedan förnyades omkring 4500 kilometer asfalt årligen, men i dag förnyas bara omkring 2 200 kilometer beläggning årligen, säger Jukka Karjalainen, chef för trafikverkets underhållsavdelning.

Trafikverket måste prioritera

Beläggningen på de finska vägarna föråldras snabbt, men det finns inte pengar för reparation menar Karjalainen. Det här har orsakat att Trafikverket har tvingats att prioritera reparationen av de livligt trafikerade vägarna framom mindre lågtrafikerade vägavsnitt.

- Först och främst måste vi se till att vägarna är funktionsdugliga. Därefter repareras kritiska vägavsnitt, till exempel broar och järnvägskorsningar. Beläggningsarbetet är också viktigt och då prioriteras huvudlederna, säger Karjalainen.

Enligt Trafikverkets beräkningar ska vägars beläggning förnyas med 20 års mellanrum, men de stora och livligt trafikerade motorvägarna måste få ny asfalt vart fjärde år vilket innebär att små lågtrafikerade vägar ibland måste vänta upp till 30 år på ny beläggning.

Alternativ till asfalten

90 procent av de beläggda vägarna i världen är bitumenvägar. Betongvägar är ett annat alternativ som används på sydligare bredgrader, men Terhi Pellinen, professor vid Institutionen för samhälls- och miljöteknik vid Aalto-universitetet säger att betongvägar inte fungerar i Finland eftersom dubbdäcken snabbt sliter sönder beläggningen.

Pellinen påpekar också att det är viktigt att minnas att alla komponenter i de finska vägarnas beläggningar måste undersökas innan Trafikverket kan godkänna användningen av nya billigare bitumenblandningar.

- Allt som finns i vägbeläggningen kommer vi också att andas in eftersom dubbdäcken sliter på vägarna. Därför kan vi inte godkänna nya bitumenblandningar utan ingående forskning.

Pellinen har själv varit med och utvecklat metoder för att återanvända asfaltmassa och hon säger att återanvänd asfalt är framtidens melodi.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes