Hoppa till huvudinnehåll

Överflödiga äpplen kan föras till Domargård

Ruttnande äpplen samlas in
Hit hamnar äpplena om de inte når magen Ruttnande äpplen samlas in Bild: Yle/Carmela Walder domargård avstjälpningsplats

Om inte äpplena går åt nu då äppeltiderna närmar sig, kan de komposteras eller föras gratis till avfallsstationerna.

Äpplen mottas under skördesäsongen av alla avfallsstationer inom Östra Nylands Avfallsservice men det fordrar sortering. På Domargård i Borgå mottas äpplen i en separat container, på de övriga småavfallsstationerna kan äpplen lämnas bland krattningsavfallet.

Äpplena går till återvinning, en del levereras till en biogasanläggning och en del komposteras.

Du kan också själv kompostera äpplen i en värmeisolerad kompostor som är skyddad mot skadedjur. Om äpplena först krossas förmultnar de snabbt. Mellan äppelskikten är det bra att lägga ett grovt strömaterial samt annat färskt grönt växtavfall.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland