Hoppa till huvudinnehåll

Amnesty fattade kontroversiellt beslut om att avkriminalisera prostitution

Fönster för prostituerad i Amsterdam
Fönster för prostituerad i Amsterdam Bild: EPA/KOEN VAN WEEL red light secrets

Amnesty International har beslutat att arbeta för en avkriminalisering av prostitution. Amnesty motiverar sitt beslut med att det kan stärka situationen för sexarbetarna som är en marginaliserad och utsatt grupp.

En majoritet av de 400 delegaterna från 70 länder som deltog i Amnesty Internationals (ICM) rådsmöte i Dublin stödde beslutet.

Amnesty vill att både försäljning och köp av sex ska vara lagligt så att den prostituerade också kan åtnjuta vård och skydd.

Enligt Amnesty leder förbud mot sexköp till att prostitutionen flyttar till otrygga miljöer.

Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty kallade gårdagen (11.8) då omröstningen skedde för en "historisk dag".

- Sexarbetare är en av de mest utsatta grupperna i världen. De löper stor risk att utsättas för diskriminering, våld och utnyttjande.

"Sexarbetare måste få en tryggare miljö"

Amnesty anser också att staten bör hjälpa dem som vill lämna prostitutionen bakom sig, och att prostituerade barn måste ses som offer som inte får bestraffas.

- Vi koncentrerar oss på att ge sexarbetare en trygg arbetssituation och vi vill se till att de kan utnyttja sina rättigheter, säger Gauri Van Gulik på Amnesty International.

- Vi vill inte straffa dem som har tvingats till sexarbete genom att kriminalisera det och ta ifrån dem rättigheter. Och prostituerade får inte tvingas till trafficking. Vi motsätter oss lagar som leder till att prostitutionen går under jord och att sexarbetarnas säkerhet äventyras, säger Van Gulik.

Amnesty vill också avkriminalisera övriga parter som kopplas till prostitution - det vill säga hallick- och bordellverksamhet.

Omröstningen inom Amnesty har föregåtts av en konsultationsprocess som pågått i två år. Bland annat FN-organ, forskare, medborgarorganisationer och jurister specialiserade på mänskliga rättigheter har hörts i frågan.

Besvikelse över beslutet - Amnestys rykte i farozonen?

Amnestys beslut att avkriminalisera prostitution var kontroversiellt redan innan det fattades. Före mötet i Dublin publicerades bland annat ett öppet brev till delegaterna där man varnade för att Amnestys rykte skulle skadas allvarligt av ett dylikt beslut.

En grupp som arbetar mot kvinnohandel - Coalition Against Trafficking in Women (CATW) - säger i ett öppet brev att Amnestys rykte allvarligt kommer att skadas i och med ett dylikt beslut. Brevet var undertecknat av kvinnorättsorganisationer, läkare och kända artister som Meryl Streep, Kate Winslet och Emma Thompson.

Gruppen säger bland annat att det är omöjligt att förstå logiken i att påstå att man skyddar den utnyttjade genom att avkriminalisera den som utnyttjar.

Andra kritiker påpekar att Amnestys beslut innebär ett misslyckande eftersom man inte beaktar alla de orsaker som ligger bakom prostitution; fattigdom, våld och tvång.

Amnesty å sin sida konstaterar att beslutet att avkriminalisera prostitution inte ändrar på organisationens motarbetande av det tvångsarbete och den människohandel som är kopplad till prostitution - något som Amnesty ser som allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och något som måste kriminaliseras.

Varje enskilt land fattar sitt eget beslut om frågan kommer att drivas vidare.

Finland och Sverige röstade emot

Amnestys finländska sektion stödde inte det förslag som röstades igenom. Också den svenska sektionen röstade emot beslutet. I Sverige är man inte övertygad om att Amnesty lyckats påvisa att just avkriminalisering skulle förbättra de mänskliga rättigheterna för prostituerade.

Sexköp är förbjudet i Sverige - det vill säga köparen ses som kriminell medan den säljande parten avkriminaliseras.

Frankrike har nyligen beslutat att kriminalisera sexköp men inte den som säljer sex - den så kallade nordiska modellen som tillämpas i Island, Sverige och Norge.

Sexarbete är lagligt och reglerat i Österrike, Tyskland, Nederländerna och Schweiz.

Amnesty Internationals beslut att ställa sig bakom en legalisering av sexköp, hallick- och bordellverksamhet är synnerligen beklagligt, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren i ett pressmeddelande.

Svenska Kvinnoförbundet: Amnesty ställer sig på hallickarnas sida

Amnesty ställer sig på hallickarnas och exploatörernas sida – och inte på de utsatta kvinnornas och flickornas sida, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Jungner-Nordgren.

- En legalisering av sexhandeln strider mot både FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) och mot FN:s särskilda resolution mot prostitution och människohandel. Amnestys beslut ignorerar helt och hållet den utsatthet som skapas av fattigdom, marginalisering och diskriminering av kvinnor, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet stöder den nordiska kvinnorörelsens arbete för den svenska sexköpslagen som inte kriminaliserar den som säljer sex men nog den som köper sex.

Rättelse 14.57: Amnestys finska sektion röstade inte för det slutgiltiga beslutet.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes