Hoppa till huvudinnehåll

Delningsekonomin växer - vad blir konsekvenserna?

Delningsekonomi
Delningsekonomi delningsekonomi

Tjänster såsom Uber och Airbnb sänker tröskeln till arbetsmarknaden och gör det lättare att kunna extraknäcka. Men de kanaliserar också ofta pengar till utlandet och leder till fler otrygga jobb, påpekar forskare.

Samåkningstjänsten Uber och övernattningstjänsten Airbnb är två av de kändaste exemplen på ett fenomen som kallas delningsekonomi och som växer snabbt just nu.

Grundidén med delningsekonomi är att leverantörer och kunder kan göra affärer med varandra med hjälp av enkla tjänster på internet. Och det har framför allt blivit lätt för privatpersoner att på ett mer systematiskt sätt än förr hyra ut sina bilar och lägenheter, och erbjuda sina tjänster som hantverkare, med mera.

Stora löften

Mats Nylund (Arcada)
Mats Nylund driver ett forskningsprojekt i delningsekonomi. Mats Nylund (Arcada) Bild: Arcada mats nylund

Mats Nylund, överlärare i mediekultur vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors, forskar i delningsekonomi och han säger att den har skapats som ett mycket attraktivt löfte om nånting gott.

- Och i det här löftet ingår olika aspekter som att det är bra i sig att dela, det är bra för plånboken, med hjälp av delningsekonomi kan man tjäna sig en extra hacka, det är bra för miljön, vi får bättre gemenskap och så vidare.

I Finland strävar vissa av de här tjänsterna inte efter vinst. Stadsdelen Berghäll i Helsingfors har till exempel en ideell nätgemenskap för personer som vill skänka bort överlopps mat.

Delningsekonomi

  • Samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.
  • Typiska exempel är verktygspooler, bilpooler och nätverk som upplåter soffor och gästsängar.
  • I sin bredaste betydelse inkluderar fenomenet även kommersiella verksamheter.

Källa: Nationalencyklopedin

Men Nylund påpekar att en stor del av delningsekonomin är kommersiell, och koncentrerad till amerikanska företag som har en mycket stark ställning globalt.

- Det som jag kanske är mest oroad för är monopoliseringstendensen i delningsekonomi som Airbnb och Uber, och i viss mån också Amazon och Ebay, uppvisar.

Pengar flyr landet

Nylund säger att det är viktigt att inse att en massa pengar förflyttas från Finland när finländare använder sådana här globala tjänster. Till exempel tar Uber 20 procent av det kunderna betalar till företagets chaufförer.

- Det är inget som konsumenten tänker på. En femtedel går faktiskt direkt till USA till Uber, som egentligen inte gör någonting annat än upprätthåller en applikation. Och det är ganska mycket pengar för relativt lite.

Genom att vara medveten om den här trenden kan folk alltså välja tjänster som gynnar det finländska samhället. Samtidigt lever vi ändå i en global ekonomi och också EU har en gemensam marknad inom unionen, så det är svårt att i alla lägen gynna inhemskt. Alla vill inte heller göra det. Vissa föredrar att köpa tjänster från det ställe där en tjänst eller vara är billigast, eller där servicen är bäst.

Den kommersiella delningsekonomin skapar nya jobbmöjligheter genom att den sänker tröskeln till arbetsmarknaden och gör det lättare att extraknäcka. Men Nylund betonar också att delningsekonomin kommer att förstärka en tendens som redan pågår i samhället: De som jobbar måste stå ut med mer risk.

- Ja, det kan man nog säga. Det ser ut som om de här anställningarna inom delningsekonomi är just av den här otryggare sorten.

1-5 stjärnor

Nylund är också kritisk till att leverantörer inom delningsekonomin får sin arbetsprestation bedömd av kunderna, och att den informationen är öppet tillgänglig på nätet.

Betygsättningen är viktig för att den delningsekonomiska modellen ska fungera. Det gör det lättare att bedöma vilken främling man ska hyra ut sin lägenhet till eller vilken hantverkare man ska lita på, men enligt Nylund kan det vara stressande för vem som helst att varje kund kan inverka på ens offentliga poäng.

Nyare forskning pekar också på att sådana här betygsystem egentligen kan minska tilliten mellan användarna. Tilliten skulle istället omsättas till en slags kalkylerad riskvillighet. Och ju mer användarna poängsätts, desto mindre socialt skulle nätverket bli.

Höga förväntningar

Konsultbolaget Pricewaterhousecoopers beräknar att delningsekonomin kommer att fortsätta växa kraftigt, så att den om ett årtionde omsätter hela 300 miljarder euro på global nivå.

Vad innebär det för traditionella aktörer inom olika branscher när delningsekonomin blir allt vanligare?

- Jag tror att nästan alla branscher måste ta det här i beaktande på något vis, och de måste börja tänka om, och gå ifrån tanken om att konsumenten är en relativt passiv aktör som man levererar tjänster till, kommenterar Mats Nylund och tillägger:

- De måste fundera på hur man kan börja erbjuda tjänster där konsumenten vill vara med om att skapa mervärde till andra aktörer.

Det är ändå omtvistat exakt hur stor betydelse delningsekonomin kan komma att få i framtiden. Skattelagstiftning, arbetsmiljöregler och konsumentskydd kan till exempel sätta käppar i hjulet, påpekar kritiker.