Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendet för Amnesty har fått sig en törn

Prostituerad
Prostituerad Bild: Yle sexarbetare

En del medlemmar i människorättsorganisationen Amnesty International lämnar organisationen efter Amnestys kontroversiella beslut att arbeta för avkriminalisering av sexarbete.

I Sverige har flera hundra medlemmar sagt upp sina medlemskap eller slutat donera pengar.

Verksamhetsledare Frank Johansson vid Amnesty i Finland säger att ungefär 10-20 personer under den här dagen har lämnat organisationen.

Av dessa har ungefär hälften sagt att det beror på att Amnesty har tagit ställning för en avkriminalisering av sexarbetare.

Johansson säger att Amnesty i Finland har ungefär 40 000 donatorer och att det tills vidare inte har förekommit någon rusning att skriva ut sig.

Amnestys verksamhetsledare i Finland Frank Johansson
Frank Johansson Amnestys verksamhetsledare i Finland Frank Johansson Bild: Yle frank johansson

- Däremot har det kommit flera önskemål från andra människorättsorganisationer där man ber Amnesty i Finland förklara den ståndpunkt som Amnesty International fattade under rådsmötet i Dublin.

Amnesty i Finland och Sverige säger att uppståndelsen kring beslutet om legalisering av prostitution handlar om begreppsförvirring och missförstånd om legalisering och avkriminalisering.

Biaudet: Ingen begreppsförvirring

En av de personer som starkt kritiserat Amnestys beslut att arbeta för en avkriminalisering av sexarbete är riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP), tidigare särskild representant vid OSSE för bekämpning av människohandel.

Eva Biaudet
Eva Biaudet Eva Biaudet Bild: Yle/Parad Media efter nio

Enligt Biaudet råder det ingen begreppsförvirring.

- Det är fråga om att Amnesty International fattat ett beslut som gynnar hallickar och människohandlare.

Biaudet säger att hennes förtroende för Amnesty som människorättsorganisation har fått sig en törn.

- Bottnen har fallit ur. Jag är jättebesviken på Amnesty. Jag har svårt att föreställa mig hur en nordisk kvinna kan känna att Amnesty är intresserat av de allra mest utsatta kvinnornas rättigheter. Ur ett människorättsperspektiv kan det kan inte vara tillräckligt med att lite förbättra någons ställning då personen i fråga utnyttjas eller exploateras. Målet måste vara att skapa fullvärdiga mänskliga rättigheter.

Enligt Biaudet är det mycket viktigt att man inte avkriminaliserar bordellverksamhet eller hallickarnas verksamhet.

- Det enda som är kriminaliserat i Norden är hallickarnas verksamhet, sexköp och bordellverksamhet. (Lagarna om sexköp varierar i de olika nordiska länderna).
Det är väl då det som Amnesty vill avkriminalisera - och det kan jag inte riktigt förstå.

Koppleri kan innehålla mycket exploatering

Eva Biaudet säger att man i praktiken kan se att koppleri kan innehålla väldigt mycket utnyttjande och exploaterande element.

- Den finska människohandelsrapportören har till exempel undersökt domar, och jag har i mitt tidigare arbete (särskild representant vid OSSE för bekämpning av människohandel) fört fram kritik mot att sådant som egentligen borde behandlas som människohandel har behandlats som koppleri. Rättssystemet har ofta accepterat att det vid prostitution förekommer våld och att det sålunda inte har blivit straffbelagt på samma sätt som det skulle ha blivit annanstans. Så man ute på väldigt hal is…

Johansson: Man borde inte ha så svartvita ståndpunkter

Frank Johansson vid Amnesty anser att det var olyckligt att till exempel Svenska kvinnoförbundet i sitt pressmeddelandet använde sig av ordet legalisering då det handlar om avkriminalisering.

- Jag tycker att det skulle vara bra om folk först skulle bekanta sig med det beslut vi har fattat innan de kommer med svartvita ståndpunkter.

Enligt Johansson är avsikten med Amnestys nya policy att försöka hjälpa personer som är i mycket utsatta situationer överallt i världen.

Prostituerade kan på grund av kriminalisering – eller indirekt kriminalisering - inte alltid anmäla misshandel till polisen. De har också problem med att få tillgång till sådan hälsovårdsservice som de kan behöva mer akut än andra personer.

"Det fanns många nyanser i Amnestys debatt"

Frank Johansson säger vidare att han tycker att det är fel att säga att man röstade mot eller för beslutet.

- Det fanns en mycket stark opinion inom Amnesty överlag att sexarbetare ska avkriminaliseras. Sedan fanns det olika nyanser inom debatten i fråga om hur långt den här avkriminaliseringen ska gå.

- Vi förespråkade ett sådant alternativ där man skulle lämna lite mera spelrum för köpande och tredje part på så sätt att det inte skulle finnas ett kategoriskt beslut om avkriminalisering utan att man skulle undersöka olika länders situationer och granska de lagar som finns – eller lagar som möjligen planeras - för att se om de leder till kränkning av sexarbetarens mänskliga rättigheter - och i så fall borde dessa avskaffas.