Hoppa till huvudinnehåll

Förorenat åvatten i Somero

Ko som betar vid Esboviken
Djur som betar vid åstranden löper risk att insjukna på grund av det förorenade vattnet. Ko som betar vid Esboviken Bild: Yle/Helena von Alfthan glasdalen

En betydande mängd flytgödsel har gjort vattnet i ån Rekijoki svart och illaluktande. Rekijoki flyter i Somero, delvis genom ett naturskyddsområde.

Flera kilometer åvatten är förorenat och döda fiskar har påträffats. Föroreningen uppstod då en flytgödselbrunn sprack på en gård. Kospillning tros har runnit ner i ån via diken under flera dagar. Läckaget är nu åtgärdat.

En hel del nötkreatur betar på marker längs med ån. Djur som dricker av det förorenade vattnet riskerar bli sjuka. Vattnets stank är stark och lukten kan sprida sig till ett stort område.

Boskapsägare ombeds hålla koll på vattnet och djurens tillstånd.

Polisen undersöker tillsvidare inte det inträffade som ett brott.

Uppdatering 14.8 kl. 15.35.

Enligt Somero stads miljöhälsovård ska användning av åvattnet som hushållsvatten eller dricksvatten för djur undvikas.

Natur-, trafik- och miljöcentralen har bett gården om en utredning om det inträffade. Preliminärt uppskattas det att kring 200 kubikmeter gödsel runnit ut i ån. NTM-centralens representant är på plats för att ta vattenprover och undersöka föroreningens omfattning.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland